ORDIN nr. 546 din 2 aprilie 2020pentru modificarea art. II din Ordinul ministrului sănătății nr. 273/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 2 aprilie 2020    Văzând Referatul de aprobare nr. NT 363/2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IArticolul II din Ordinul ministrului sănătății nr. 273/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 24 februarie 2020, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIUnitățile sanitare acreditate pentru activități de transplant celule și/sau țesuturi reproductive au termen de 36 de luni pentru a se conforma criteriilor prevăzute în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătății nr. 860/2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Nelu Tătaru
    București, 2 aprilie 2020.Nr. 546.----