ORDIN nr. 541/426/2020pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 541 din 1 aprilie 2020
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 426 din 25 martie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 1 aprilie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 308/2020 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.279 din 25.03.2020 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 1 și 2 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 136, 438 și 610 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  136W62389002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlBGPPRODUCTS - S.R.L.ITALIACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 100 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 MLPRF118,20400024,6120003,058000
  ……………..
  438W63256001J05AF07TENOFOVIRUM DISOPROXIL **1TENOFOVIR DISOPROXIL MYLANCOMPR. FILM.245 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 30 COMPR. FILMPR3011,45800013,7610000,000000
  …………….
  610W65821002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALA125 mg/5 mlMYLAN ITALIA - S.R.L.ITALIACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 100 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 MLPRF118,20400024,6120003,058000
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 677 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 678-686, cu următorul cuprins:
  678W66370002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLABAX 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID, CU CAPAC DIN PP CU 70 G GRAN. PT. 100 ML SUSP. ORALĂPRF115,17000020,5100000,000000
  679W66370001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLABAX 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID, CU CAPAC DIN PP CU 42 G GRAN. PT. 60 ML SUSP. ORALĂPRF19,99000013,5000000,000000
  680W66369002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLABAX 250 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ250 mg/5 mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID, CU CAPAC DIN PP CU 70 G GRAN. PT. 100 ML SUSP. ORALĂPRF142,68000055,8300000,000000
  681W66369001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLABAX 250 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ250 mg/5 mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID, CU CAPAC DIN PP CU 42 G GRAN. PT. 60 ML SUSP. ORALĂPRF115,80400021,36000012,130000
  682W60594001J04AC01ISONIAZIDUMBITUBSOL INJ.100 mg/mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.PR103,3590004,3940000,000000
  683W66449009J05AB04RIBAVIRINUMRIBAVIRINA AUROBINDO 200 mgCOMPR. FILM.200 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 168 COMPR. FILM.PRF1681,6964882,0710710,000000
  684W66450001J05AB14VALGANCICLOVIRUM **VALGAN- CICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6017,16666619,3475000,000000
  685W66476001J05AR01COMBINAȚII (LAMIVUDINUM+ ZIDOVUDINUM) **LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA AUROBINDO 150 mg/300 mgCOMPR. FILM.150 mg/300 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 60 COMPR. FILM.PR603,4044004,1560002,698333
  686W65953004J05AR02ABACAVIRUM+ LAMIVUDINUM **ABACAVIR/ LAMIVUDINA GLENMARK 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/300 mgGLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3020,74000024,1327998,529201
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 50 și 178 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  50W62389002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlBGP PRODUCTS - S.R.L.ITALIACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 100 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂDOZATOARE X 2,5 ML/ 5 MLPRF118,20400024,6120003,058000
  …….
  178W65821002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/ 5 mlMYLAN ITALIA - S.R.L.ITALIACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 100 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂDOZATOARE X 2,5 ML/ 5 MLPRF118,20400024,6120003,058000
  5. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 186 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 187-191, cu următorul cuprins:
  „187W66370002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLABAX 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID, CU CAPAC DIN PP CU 70 G GRAN. PT. 100 ML SUSP. ORALĂPRF115,17000020,5100000,000000
  188W66370001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLABAX 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID, CU CAPAC DIN PP CU 42 G GRAN. PT. 60 ML SUSP. ORALĂPRF19,99000013,5000000,000000
  189W66369001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLABAX 250 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ250 mg/5 mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID, CU CAPAC DIN PP CU 42 G GRAN. PT. 60 ML SUSP. ORALĂPRF115,80400021,36000012,130000
  190W66369002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLABAX 250 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ250 mg/5 mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID, CU CAPAC DIN PP CU 70 G GRAN. PT. 100 ML SUSP. ORALĂPRF142,68000055,8300000,000000
  191W60594001J04AC01ISONIAZIDUMBITUBSOL. INJ.100 mg/mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 10 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.PR103,3590004,3940000,000000“
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, poziția 654 se abrogă.7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 676 se introduc opt noi poziții, pozițiile 677-684, cu următorul cuprins:
  677W66250001L01AX03TEMOZOLOMIDUMTEMOZOLO-MIDE SUN 100 mgCAPS.100 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. AL/AL PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 5X1 CAPS.PR539,23000047,8920000,000000
  678W56549001L01AX04DACARBAZINUMDACARBAZINE MEDAC 500 mgPULB. PT. SOL. PERF.500 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC.X 500 MG PULB. PT. SOL. PERF.PR187,310000110,4000000,000000
  679W66325004L01BC01CYTARABINUMCITARABINA ACCORD 20 mg/mlSOL INJ./PERF.20 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 5 ML SOL. INJ./PERF.PR16,1300008,2900000,000000
  680W57028001L01CD02DOCETAXELUMDOCETAXEL EBEWE 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlEBEWE PHARMA GES.M.B.H. NFG KGAUSTRIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ FĂRĂ FOLIE PROTECTOARE DIN PLASTIC ONCO-SAFE A 2 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR145,70800059,78400019,076000
  681W57028007L01CD02DOCETAXELUMDOCETAXEL EBEWE 10 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/mlEBEWE PHARMA GES.M.B.H. NFG KGAUSTRIACUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ FĂRĂ FOLIE PROTECTOARE DIN PLASTIC ONCO-SAFE A 8 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR1176,436000215,38800083,752000
  682W64092001L01XX32BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB TEVA 2,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.2,5 mgTEVA PHARMACEUTI-CALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATE DE 8 ML CARE CONȚINE PULB. PT. SOL. INJ.PR1648,000000752,1000001.084,550000
  683W66317004L02BB03BICALUTAMIDUMBICALUTAMIDA ACCORD 50 mgCOMPR. FILM.50 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.P6L300,7710001,0420000,000000
  684W66317003L02BB03BICALUTAMIDUMBICALUTAMIDA ACCORD 50 mgCOMPR. FILM.50 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.P6L280,7707141,0417850,000000“
  8. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziția 150 se abrogă.9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 190 se introduc două noi poziții, pozițiile 191 și 192, cu următorul cuprins:
  „191W66105004A10AE06INSULINUM DEGLUDEC**TRESIBA 100 unități/mlSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR PREUMPLUT100 UI/mlNOVO NORDISK A/SDANEMARCACUTIE CU 5 STILOURI INJECTOARE PREUMPLUTE (FLEXTOUCH) X 3 ML SOL. INJ.PRF552,80400064,4640000,000000
  192W64733001H04AA01GLUCAGONUMGLUCAGEN HYPOKIT 1 mg/mlPULB+SOLV. PT. SOL. INJ.1 mg/mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLACON CU PULBERE + 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU SOLVENT PT. SOL. INJ.PR166,02000083,4800000,000000“
  10. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză“, pozițiile 14 și 26 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „14W62389002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlBGP PRODUCTS - S.R.L.ITALIACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 100 ML SUSP. ORALĂ + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 MLPRF118,20400024,6120003,058000
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  26W65821002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLACID 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/5 mlMYLAN ITALIA - S.R.L.ITALIACUTIE CU 1 FLAC. PEID CU GRANULE PT. 100 ML SUSP. ORALA + 1 LINGURIȚĂ DOZATOARE X 2,5 ML/5 MLPRF118,20400024,6120003,058000“
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză“, după poziția 28 se introduc patru noi poziții, pozițiile 29-32, cu următorul cuprins:
  „29W66370002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLABAX 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/ 5 mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID, CU CAPAC DIN PP CU 70 G GRAN. PT. 100 ML SUSP. ORALĂPRF115,17000020,5100000,000000
  30W66370001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLABAX 125 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ125 mg/ 5 mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID, CU CAPAC DIN PP CU 42 G GRAN. PT. 60 ML SUSP. ORALĂPRF19,99000013,5000000,000000
  31W66369002J01FA09CLARITHROMYCINUMKLABAX 250 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ250 mg/ 5 mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID, CU CAPAC DIN PP CU 70 G GRAN. PT. 100 ML SUSP. ORALĂPRF142,68000055,8300000,000000
  32W66369001J01FA09CLARITHROMYCINUMKLABAX 250 mg/5 mlGRAN. PT. SUSP. ORALĂ250 mg/ 5 mlTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID, CU CAPAC DIN PP CU 42 G GRAN. PT. 60 ML SUSP. ORALĂPRF115,80400021,36000012,130000“
  12. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 102 se introduc trei noi poziții, pozițiile 103-105, cu următorul cuprins:
  „103W66435002M05BA04ACIDUM ALENDRONICUM**ACID ALENDRONIC AUROBINDO 70 mgCOMPR.70 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 4 COMPR.P6L41,9375002,6200000,000000
  104W66431003M05BA07ACIDUM RISEDRONICUM**RISEDRONAT AUROBINDO 35 mgCOMPR. FILM.35 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC-AL X 4 COMPR. FILM.P6L42,8925003,9100000,000000
  105W66432001M05BA07ACIDUM RISEDRONICUM**RISEDRONAT AUROBINDO 75 mgCOMPR. FILM.75 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 2 COMPR. FILM.P6L217,07000022,3300000,000000“
  13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 395 se introduce o nouă poziție, poziția 396, cu următorul cuprins:
  „396W66450001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGAN- CICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6017,16666619,3475000,000000“
  14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 128 se introduce o nouă poziție, poziția 129, cu următorul cuprins:
  „129W66450001J05AB14VALGANCICLOVIRUM **VALGAN- CICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6017,16666619,3475000,000000“
  15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 138 se introduce o nouă poziție, poziția 139, cu următorul cuprins:
  „139W66450001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGAN- CICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6017,16666619,3475000,000000“
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 258 se introduc două noi poziții, pozițiile 259 și 260, cu următorul cuprins:
  „259W66450001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGAN- CICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6017,16666619,3475000,000000
  260W66435002M05BA04ACIDUM ALENDRONICUMACID ALENDRONIC AUROBINDO 70 mgCOMPR.70 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 4 COMPR.P6L41,9375002,6200000,000000“
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.5 „Transplant de celule pancreatice“, după poziția 45 se introduce o nouă poziție, poziția 46, cu următorul cuprins:
  „46W66450001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGAN- CICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6017,16666619,3475000,000000“
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 165 se introduce o nouă poziție, poziția 166, cu următorul cuprins:
  „166W66450001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGAN- CICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6017,16666619,3475000,000000“
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, după poziția 150 se introduce o nouă poziție, poziția 151, cu următorul cuprins:
  „151W66450001J05AB14VALGANCICLOVIRUM**VALGAN- CICLOVIR AUROBINDO 450 mgCOMPR. FILM.450 mgAUROBINDO PHARMA ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.PRF6017,16666619,3475000,000000“
  20. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 114 se introduce o nouă poziție, poziția 115, cu următorul cuprins:
  „115W66319002H05BX01CINACALCETUM**CINACALCET ACCORD 30 mgCOMPR. FILM30 mgACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 2 BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.PRF2811,65892814,0707140,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna aprilie 2020.
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Călin Gheorghe Fechete
  ----