HOTĂRÂRE nr. 225 din 26 martie 2020privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 1 aprilie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNormele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare, este următoarea:a) pentru desktop - procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800 MHz; frecvență procesor minimum 2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; unitate DVD; monitor LCD minimum 17“; tastatură, mouse optic;b) pentru laptop - procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecvență procesor minimum 2.000 MHz; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; HDD minimum 250 GB; diagonală minimum 15“; rezoluție minimum 1.366 x 768; DVD;c) pentru netbook sau echivalent - procesor Intel Atom sau echivalent; tip procesor minimum N450 sau echivalent; HDD SATA minimum 250 GB; RAM DDR3 minimum 1 GB; diagonală minimum 10“.2. Anexele nr. 1 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 26 martie 2020.Nr. 225.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)
  CALENDARUL
  pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare începând cu anul 2020
  Stabilirea și numirea Comisiei centrale, a comisiilor județene, a comisiilor din unitățile și instituțiile de învățământPână la 6 aprilie
  Depunerea cererilorPână la 17 aprilie
  Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ împreună cu comisiile de anchetă socială22 aprilie-14 mai
  Centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul portalului dedicat15-22 mai
  Afișarea pe portalul Ministerului Educației și Cercetării a listei nominale a beneficiarilor25 mai
  Afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei beneficiarilor26 mai
  Depunerea contestațiilor25-29 mai
  Rezolvarea contestațiilor2-9 iunie
  Afișarea rezultatului contestațiilor în fiecare unitate de învățământ11 iunie
  Afișarea pe portalul Ministerului Educației și Cercetării a listei finale a beneficiarilor, aprobată prin ordin al ministrului6 iulie
  Achiziția bonurilor valorice de către Ministerul Educației și Cercetării și distribuirea către inspectoratele școlare/universități6-27 iulie
  Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari27 iulie-14 august
  Achiziționarea de calculatoare27 iulie-12 octombrie
  Depunerea copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi și studenți28 iulie-15 octombrie
  Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia județeană, respectiv la comisiile din instituțiile de învățământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat25 iulie-30 octombrie
  Decontarea către operatorii economici30 iulie-20 noiembrie
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la normele metodologice)
  MODELUL*)
  bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare**)
  *) Modelul bonului valoric este reprodus în facsimil.**) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2020, este verde închis.NOTĂ:Modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:Beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziționarea de calculatoare, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a GuvernuluiFurnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric comisiilor județene/comisiei constituite la nivelul municipiului București, precum și comisiilor constituite la nivelul instituțiilor de învățământ superior, până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
  -----