ORDIN nr. 538 din 31 martie 2020pentru completarea unor ordine ale ministrului sănătății care cuprind reglementări privind activitățile de sponsorizare în domeniul medicamentului de uz uman, al dispozitivelor medicale și al materialelor sanitare
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 31 martie 2020    Văzând Referatul de aprobare nr. NT 215 din 31.03.2020 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale și Adresa Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România nr. 39.259 din 23.03.2020, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 16.087 din 26.03.2020,ținând cont de prevederile art. 814 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în considerarea dispozițiilor Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) pct. 1 din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 194/2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 11 martie 2015, se completează după cum urmează:– La articolul 35, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) În anul 2020, declarațiile se transmit la ANMDMR până la data de 30 iunie, iar informațiile declarate în formularele prevăzute la alin. (5) se publică pe site-ul ANMDMR și al entității care desfășoară activitățile de sponsorizare, precum și al beneficiarilor acestora, după caz, până la data de 30 septembrie 2020.  +  Articolul IIOrdinul ministrului sănătății nr. 874/2015 pentru aprobarea formularelor de declarare a activităților de sponsorizare în domeniul dispozitivelor medicale și al materialelor sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 24 iulie 2015, se completează după cum urmează:– La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În anul 2020, declarațiile se transmit către Ministerul Sănătății, prin structura de specialitate din subordine Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, autoritatea competentă și decizională în domeniul dispozitivelor medicale, până la data de 31 iulie, iar informațiile declarate în formularele prevăzute la art. 3 se publică pe site-ul Ministerului Sănătății și al entității care desfășoară activitățile de sponsorizare, precum și al beneficiarilor acestora, după caz, până la data de 31 octombrie 2020.  +  Articolul IIIÎn tot cuprinsul Ordinului ministrului sănătății nr. 194/2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman și al Ordinului ministrului sănătății nr. 874/2015 pentru aprobarea formularelor de declarare a activităților de sponsorizare în domeniul dispozitivelor medicale și al materialelor sanitare, sintagma „Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale“ se înlocuiește cu sintagma „Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România“.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Nelu Tătaru
    București, 31 martie 2020.Nr. 538.-----