ORDIN nr. 523 din 27 martie 2020pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 30 martie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. N.T. 31 din 27.03.2020 al Agenției Naționale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 26 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 4 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020“ va avea următorul cuprins:4. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020
  Programele naționale de sănătate publică Buget de stat - mii -
  Credite de angajament aprobate pentru trimestrul I 2020Credite bugetare aprobate pentru trimestrul I 2020
  I. Programul național de boli transmisibile, din care:173.154117.828
  Programul național de vaccinare93.60138.275
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare10.05810.058
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV64.32364.323
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei4.9444.944
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței228228
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă470470
  III. Programul național de securitate transfuzională10.00010.000
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:22.22922.229
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin2.5462.546
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică477477
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană12.88512.885
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale 4.0774.077
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer1.5801.580
  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D417417
  Programul național de tratament pentru boli rare183183
  Programul național de management al registrelor naționale6464
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educației pentru sănătate303303
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului4.2664.266
  Total buget programe naționale de sănătate publică aprobate pentru trimestrul I 2020210.422155.096
  MS - acțiuni centralizate nerepartizate511.929567.255
  Reținere 10%80.26280.262
  TOTAL BUGET AN 2020802.613802.613
  2. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“, titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“, litera G. „Unități de specialitate care implementează“, la punctul 4 „unități de specialitate care dețin în dotare echipament medical pentru efectuarea testării RT-PCR pentru identificarea virusului 2019-nCOV“, după subpunctul 4.21 se introduc paisprezece noi subpuncte, subpunctele 4.22-4.35, cu următorul cuprins:4.22. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;4.23. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca;4.24. Personal Genetics - S.R.L., București;4.25. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu;4.26. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea;4.27. Direcția de Sănătate Publică Alba;4.28. Spitalul Județean «Sf. Ioan cel Nou» Suceava;4.29. Spitalul Județean de Urgență Tulcea; 4.30. Centrul Medical Citobiomed București;4.31. Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara;4.32. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare;4.33. S.C. Investigații Medicale - S.R.L., Iași;4.34. S.C. PROVITAM - S.R.L., Sfântu Gheorghe;4.35. S.C. CLINICA SANTE - S.R.L., cu două puncte de lucru: 4.35.1. Laborator analize medicale - genetică moleculară, București, 4.35.2. Cabinete medicale și laborator de analize medicale, București. NOTĂ:Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus COVID 19 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul 2019-nCOV se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  București, 27 martie 2020.Nr. 523.-----