ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 31 din 26 martie 2020pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 27 martie 2020  Luând în considerare evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, precum și declararea „Pandemiei“ de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11 martie 2020,având în vedere dispozițiile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României începând cu data de 16 martie 2020, precum și măsurile instituite prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență constituit la nivelul Guvernului României, luând act de răspândirea infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2 la nivelul României și necesitatea unei abordări coordonate în privința acestei situații, în sensul adaptării la măsurile de urgență instituite pe teritoriul României,ținând seama de faptul că statul are obligația de asigurare a sănătății publice, prin asigurarea accesului populației la medicamente, întrucât ajustarea valorii bugetului aprobat trimestrial (BAt) ca referință pentru formula de calcul al procentului „p“ de la 1.595 milioane lei la 1.668 milioane lei a produs efecte doar pentru trimestrul IV al anului 2019,pentru a nu apărea discontinuități în aprovizionarea pieței cu medicamente, caz în care pacienții ar fi nevoiți să întrerupă tratamentele pentru afecțiunile de care suferă, cu consecințe deosebit de grave asupra stării de sănătate a acestora, în condițiile creșterii nevoii de aprovizionare pentru unitățile sanitare cu medicamente suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății generat de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, ceea ce conduce la creșterea consumului trimestrial de medicamente, raportat la valoarea BAt de 1.595 milioane lei aplicabilă pentru trimestrul I al anului 2020, pentru asigurarea continuității tratamentului pentru pacienți în condițiile distribuirii constante a medicamentelor folosite la nivelul furnizorilor de servicii medicale, precum și pentru menținerea acestei contribuții trimestriale la un nivel sustenabil pentru deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor,luând în considerare urgența cu care trebuie să se intervină pentru evitarea intrării într-o situație de excluziune socială a unui număr mare de pacienți, care nu ar mai putea beneficia de unele medicamente, fapt cauzat de nivelul nesustenabil al contribuției trimestriale și efectele negative asupra întregii economii cauzate de măsurile adoptate la nivel național și internațional pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, ceea ce ar conduce la afectarea dreptului la sănătate al persoanelor,se impune, de urgență, adoptarea măsurilor de plafonare a valorii procentului aferent contribuției clawback pentru trimestrul I al anului 2020, în sensul plafonării valorii procentului aferent contribuției trimestriale clawback pentru trimestrul I al anului 2020 la valoarea trimestrului IV al anului 2019 de 27,65%.Întrucât neadoptarea unor măsuri imediate și echitabile, cu caracter excepțional, ar conduce la întreruperi în asigurarea tratamentului continuu pentru unele afecțiuni, prin retragerea de pe piață a unor medicamente inovative și/sau generice, iar amânarea adoptării acestor măsuri ar avea consecințe negative în ceea ce privește accesul asiguraților la tratament,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată, cu impact direct asupra stării de sănătate a populației și a accesului imediat la medicamente în perioada stării de urgență decretate, în concordanță cu starea de sănătate a pacienților,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICDupă articolul 3^5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 3^6, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^6Prin derogare de la prevederile art. 3^4 alin. (2), pentru trimestrul I al anului 2020, valoarea procentului „p“ se plafonează la valoarea de 27,65%, calculată pentru trimestrului IV al anului 2019.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 26 martie 2020.Nr. 31.-----