RECTIFICARE nr. 29 din 18 martie 2020referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 26 martie 2020    În cuprinsul art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020, se fac următoarele rectificări:– la alin. (1) și (2), în loc de: „Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,“ se va citi: „Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,“;– la alin. (2), în loc de: „art. 344 alin. (4)“ se va citi: „art. 34^4 alin. (4)“.----