DECIZIE nr. 183 din 25 martie 2020pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înființarea Comitetului Interministerial Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 26 martie 2020  În temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICDecizia prim-ministrului nr. 312/2015 privind înființarea Comitetului Interministerial Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 27 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Coordonarea Comitetului este asigurată de către viceprim-ministru, doamna Raluca Turcan, care poate delega atribuțiile unui secretar de stat din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.2. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Secretariatul tehnic al Comitetului și al grupurilor de lucru este asigurat de către Serviciul pentru Guvernare Deschisă, prin persoane desemnate în acest sens, care trebuie să dețină certificat de securitate sau autorizație de acces valabile pentru nivelul de secretizare al informațiilor discutate în cadrul fiecărei reuniuni.3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 25 martie 2020.Nr. 183.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Decizia nr. 312/2015)
  COMPONENȚA
  Comitetului Interministerial Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților
  1. Secretariatul General al Guvernului2. Ministerul Afacerilor Interne3. Ministerul Afacerilor Externe4. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale5. Ministerul Apărării Naționale6. Ministerul Finanțelor Publice7. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri8. Ministerul Justiției9. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației10. Ministerul Fondurilor Europene11. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor12. Ministerul Sănătății13. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor14. Ministerul Muncii și Protecției Sociale15. Ministerul Educației și Cercetării16. Ministerul Tineretului și Sportului17. Ministerul Culturii 18. Inspectoratul General pentru Imigrări19. Serviciul Român de Informații20. Serviciul de Informații Externe21. Serviciul de Telecomunicații Speciale22. Asociația Comunelor din România23. Asociația Orașelor din România24. Asociația Municipiilor din România25. Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România
  -----