ORDIN nr. 479 din 22 martie 2020pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 22 martie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. SSHM 422 din 22.03.2020 al Agenției Naționale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 26 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul 4 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020“, se modifică și va avea următorul cuprins:4. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020mii lei
  PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Buget de stat
  Credite de angajament aprobate pentru trimestrul I 2020Credite bugetare aprobate pentru trimestrul I 2020
  I. Programul național de boli transmisibile, din care:169.954114.628
  Programul național de vaccinare93.60138.275
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare6.8586.858
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV64.32364.323
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei4.9444.944
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibioticorezistenței228228
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă470470
  III. Programul național de securitate transfuzională10.00010.000
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:22.22922.229
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin2.5462.546
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică477477
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană12.88512.885
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale > 4.0774.077
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer1.5801.580
  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D417417
  Programul național de tratament pentru boli rare183183
  Programul național de management al registrelor naționale6464
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educației pentru sănătate303303
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului4.2664.266
  Total buget programe naționale de sănătate publică aprobate pentru trimestrul I 2020207.222151.896
  MS - acțiuni centralizate nerepartizate515.129570.455
  Reținere 10%80.26280.262
  TOTAL BUGET AN 2020802.613802.613
  2. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“, titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“, litera C „Activități“, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. Activități desfășurate la nivelul unităților de specialitate pentru identificarea virusului 2019-nCOV:4.1. testarea de laborator prin metoda RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul 2019-nCOV, stabilite prin metodologia de supraveghere a Sindromului Respirator Acut Sever determinat de noul coronavirus COVID 19, elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.3. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2., litera E „Indicatori de evaluare“, punctul 1 „Indicatori fizici“, subpunctul 1.3 „pentru unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru identificarea virusului 2019-nCOV“ se modifică și va avea următorul cuprins:1.3 pentru unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru identificarea virusului 2019-nCOV:1.3.1. număr testări RT-PCR pentru identificarea 2019-nCOV efectuate: 30.000;4. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera F „Natura cheltuielilor eligibile“, punctul 8, după subpunctul 8.10. se introduce un nou subpunct, subpct. 8.11., cu următorul cuprins:8.11. serviciul de testare RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul 2019-nCOV se finanțează de Ministerul Sănătății, respectiv se decontează de către direcțiile de sănătate publică la un tarif de 200 lei/ testare RT-PCR efectuată pentru identificarea virusului 2019-nCOV în baza cererilor fundamentate ale unităților de specialitate, certificate pentru realitatea și regularitatea datelor, însoțite de borderoul centralizator al serviciilor realizate și raportate.5. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2., litera G „Unități de specialitate care implementează“, la punctul 4 „unități de specialitate care dețin în dotare echipament medical pentru efectuarea testării RT-PCR pentru identificarea virusului 2019-nCOV“, după subpunctul 4.10. se introduc nouă noi puncte, punctele 4.11.-4.19., cu următorul cuprins:4.11. Institutul de Pneumoftiziologie «Marius Nasta»;4.12. Institutul Clinic Fundeni;4.13. SYNEVO ROMANIA - S.R.L.;4.14. SANADOR - S.R.L.;4.15. REGINA MARIA;4.16. GENETIC LAB - S.R.L.;4.17. Institutul Oncologic «Prof. Dr. Ion Chiricuță» Cluj-Napoca;4.18. Institutul Regional de Oncologie Iași;4.19. Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu», Cluj-Napoca.NOTĂ: Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de Sindrom Respirator Acut Sever determinat de noul coronavirus COVID 19 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul Sănătății,
  Horațiu Moldovan
  secretar de stat
  București, 22 martie 2020.Nr. 479.----