ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 19 mai 2000pentru completarea art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 23 mai 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 41 din Legea bancară nr. 58/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, cu modificările ulterioare, se completează cu un alineat cu următorul cuprins:"Sucursalele din România ale băncilor străine pot majoră capitalul de dotare şi cu rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilităţilor în valută reprezentând capital de dotare în valută, în condiţiile stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României."PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Dezvoltare Regionala,Liviu MarcuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesGuvernatorul Băncii Naţionalea României,Emil Iota Ghizari----------