ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 19 mai 2000pentru abrogarea unor dispoziţii legale cu privire la contribuţia agenţilor economici la constituirea Fondului asigurărilor sociale ale agricultorilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 23 mai 2000    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga următoarele dispoziţii legale cu privire la contribuţiile agenţilor economici care produc, industrializeaza sau comercializează produse agricole şi alimentare: alin. (4), (5) şi (6) ale art. 5 din Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 9 februarie 1994; pct. III din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 193/1997 pentru aplicarea de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 20 mai 1997; Hotărârea Guvernului nr. 3/1997 privind unele măsuri de constituire a Fondului de pensii şi asigurări sociale ale agricultorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 24 ianuarie 1997; Instrucţiunile ministrului muncii şi protecţiei sociale şi ale ministrului finanţelor nr. 1.409/182.798/1992 privind contribuţia agenţilor economici la constituirea fondului asigurărilor sociale pentru agricultori, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1992; Instrucţiunile ministrului muncii şi protecţiei sociale şi ale ministrului finanţelor nr. 193/19.808/1997 privind modul de calcul şi de virare a sumelor datorate Fondului de pensii şi asigurări sociale ale agricultorilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 20 iunie 1997.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 iulie 2000.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Smaranda Dobrescu-----------