HOTĂRÂRE nr. 391 din 17 mai 2000privind înfiinţarea Institutului Clinic Fundeni
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 23 mai 2000    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Institutul Clinic Fundeni, instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, sos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, în subordinea Ministerului Sănătăţii, prin reorganizarea Spitalului Clinic Fundeni care se desfiinţează.  +  Articolul 2Institutul Clinic Fundeni are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale de specialitate, activităţi de cercetare medicală, activităţi de învăţământ medical, coordonarea de programe naţionale de sănătate.  +  Articolul 3Conducerea Institutului Clinic Fundeni este asigurata de directorul general.  +  Articolul 4Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Institutului Clinic Fundeni se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 5Personalul Spitalului Clinic Fundeni este transferat în interesul serviciului la Institutul Clinic Fundeni.  +  Articolul 6Patrimoniul Spitalului Clinic Fundeni se transfera la Institutul Clinic Fundeni şi se va prelua pe bază de protocol de predare/preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Imobilul, compus din construcţiile, anexele şi terenul aferent, situate în municipiul Bucureşti, sos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, în care a funcţionat Spitalul Clinic Fundeni, trece în administrarea Institutului Clinic Fundeni.  +  Articolul 8Finanţarea Institutului Clinic Fundeni se asigura din surse proprii, din alocaţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii, şi din Fondul de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 9Hotărârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 3 iunie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Se elimina nr. crt. 1 "Spitalul Clinic Fundeni" din anexa nr. 3 "Lista unităţilor sanitare care trec din subordinea Ministerului Sănătăţii în subordinea unor direcţii sanitare".2. Anexa nr. 2 "Lista cuprinzând unităţile subordonate Ministerului Sănătăţii" se completează cu nr. crt. 37 "Institutul Clinic Fundeni".PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Irinel Popescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------