ORDIN nr. 246 din 4 martie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 10 martie 2005  Notă
  Conform art. III din ORDINUL nr. 1.819 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 3 aprilie 2020, ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de operatorii economici și alte entități decât instituții publice, începând cu data de 21 aprilie 2020.
  (la 05-10-2017, Titlul ordinului a fost modificat de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 2.541 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 05 octombrie 2017 ) În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 05-10-2017, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.541 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 05 octombrie 2017 )  +  Articolul 2Direcția generală a contabilității publice, Direcția generală de gestiune a impozitelor și contribuțiilor, Direcția generală de colectare a creanțelor bugetare, Direcția generală a tehnologiei informației, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, administrațiile finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 4 martie 2005.Nr. 246.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEprivind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME)