ORDIN nr. 400 din 11 martie 2020pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 16 martie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 3.350 din 11.03.2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și Adresa Agenției Naționale de Transplant nr. 251 din 21 ianuarie 2020 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 4 din 21 ianuarie 2020,având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IDupă articolul 28 din anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduc trei noi articole, articolele 29-31, cu următorul cuprins:  +  Articolul 29Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în cadrul Societății Comerciale VENUS MED - S.R.L. Cluj-Napoca are următoarea componență:– membri titulari:a) dr. Ioan Florin Sodolan;b) psiholog Rucsandra Mureșanu;c) dr. Cristian Lorin Voia;– membri suplinitori:a) dr. Moisil Irina Diana Tămășoi;b) psiholog Raluca Despina Popa;c) dr. Elena Giurgean.  +  Articolul 30Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru copii «Louis Turcanu» Timișoara are următoarea componență:– membri titulari:a) dr. Andrei Gheorghe Zeno;b) psiholog Irina Maria Sarău;c) dr. Camelia Oana Mureșan;– membri suplinitori:a) prof. dr. Călin Marius Popoiu;b) psiholog Laura Jincă;c) prof. dr. Maria Puiu.  +  Articolul 31Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în cadrul Societății Comerciale ANTALMED - S.R.L. Oradea - Centrul de Diagnostic și Tratament Calla are următoarea componență:– membri titulari:a) dr. Remus Florin Anton;b) psiholog Florina Lorena Țirtea;c) dr. Mihai George Florea;– membri suplinitori:a) dr. Andrea Bianca Sorian;b) psiholog Mihaela Ioana Levai;c) dr. Diana Mocuța.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 11 martie 2020.Nr. 400.-----