ORDIN nr. 399 din 11 martie 2020pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 16 martie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 3.349 din 11.03.2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și adresele Agenției Naționale de Transplant nr. 250 din 21 ianuarie 2020, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. DGAMSP3 din 21 ianuarie 2020, și HM nr. 343 din 2 martie 2020,având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 14 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Punctele 6, 8 și 45 se modifică și vor avea următorul cuprins:6. Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca: – dr. Muntean Adriana; – dr. Elec Alina Daciana. ...............................................................................................8. Spitalul Clinic „Sf. Maria“ București: – dr. Dragoș Chiriță; – dr. Greere Mădălina; – dr. Radu Cristina; – dr. Bumbăcea Dragoș; – dr. Popescu Mihaela................................................................................................45. Fertigyn - S.R.L. Iași: – dr. Gliselda Alexoaei Smaranda; – dl. Radu Maftei.2. După punctul 70 se introduc trei noi puncte, punctele 71-73, cu următorul cuprins:71. Venus Med - S.R.L. Cluj-Napoca: – dna Gîrlovanu Marilena; – dl. Gîrlovanu Ghenadie.72. Antalmed - S.R.L. Oradea: – dna Naghi Petronela Aura; – dna Huniadi Carmen Anca.73. Proestetica Hospital - S.R.L. București: – dna Butunoi Laura.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  București, 11 martie 2020.Nr. 399.-----