HOTĂRÂRE nr. 2 din 14 martie 2020privind completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 14 martie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 5 februarie 2018, se completează după cum urmează:– După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 51^1(1) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența parlamentarilor la sediul Parlamentului, ședințele birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, ale birourilor permanente reunite, ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, ședințele comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaților și Senatului, precum și ședințele plenului Camerei Deputaților și ale plenului Senatului sau ale plenului Camerelor reunite se vor desfășura prin mijloace electronice printr-o procedură care va fi stabilită prin hotărâre a Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. Rezultatele votului vor fi consemnate de către secretarii generali ai fiecărei Camere în parte și transmise de îndată parlamentarilor care au participat la vot și mass-mediei.(2) Decizia declarării unei asemenea situații excepționale îi revine Biroului permanent al fiecăreia dintre Camere, după consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.  +  Articolul IIRegulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 5 februarie 2018, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comună din data de 14 martie 2020.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  TITUS CORLĂȚEAN
  București, 14 martie 2020.Nr. 2.----