ORDIN nr. 397 din 11 martie 2020pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 11 martie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 3.207/2020 al Agenției Naționale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020“, cu următorul cuprins:4. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020
  -mii lei-
  PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂBuget de stat
  Credite de angajament pentru trimestrul I 2020Credite bugetare pentru trimestrul I 2020
  I. Programul național de boli transmisibile din care:168.154112.828
  Programul național de vaccinare93.60138.275
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare5.0585.058
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV64.32364.323
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei4.9444.944
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței228228
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă470470
  III. Programul național de securitate transfuzională10.00010.000
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care: 22.22922.229
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin2.5462.546
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică477477
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană12.88512.885
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale 4.0774.077
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer1.5801.580
  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D417417
  Programul național de tratament pentru boli rare183183
  Programul național de management al registrelor naționale6464
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educației pentru sănătate303303
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului4.2664.266
  Total buget programe naționale de sănătate publică pentru trimestrul I 2020205.422150.096
  MS - acțiuni centralizate nerepartizate516.929572.255
  Reținere 10%80.26280.262
  TOTAL BUGET AN 2020802.613802.613
  2. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“ titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“ litera C „Activități“, după punctul 3 „Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare:“ se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:4. Activități desfășurate la nivelul unităților de specialitate pentru identificarea virusului 2019-nCOV:4.1. testarea de laborator prin metoda RT-PCR a persoanelor asimptomatice expuse riscului de contaminare cu virusul 2019-nCOV, precum și a persoanelor simptomatice.3. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera E „Indicatori de evaluare:“ punctul 1 „Indicatori fizici“, după subpunctul 1.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.3, cu următorul cuprins:1.3. pentru unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru identificarea virusului 2019-nCOV:1.3.1. număr testări RT-PCR pentru identificarea 2019-nCOV efectuate: 21.000;4. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera E punctul 2 „Indicatori de eficiență“, după subpunctul 2.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.3, cu următorul cuprins:2.3. pentru unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru identificarea virusului 2019-nCOV:2.3.1. cost mediu estimat/testare RT-PCR efectuată pentru identificarea virusului 2019-nCOV: 200 lei;5. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera E, punctul 3 „Indicatori de rezultat DSP“ se modifică și va avea următorul cuprins:3. Indicatori de rezultat:3.1. pentru DSP: indice de raportare a bolilor transmisibile: 75%;3.2. pentru unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru identificarea virusului 2019-nCOV: ponderea persoanelor infectate cu 2019-nCOV: minimum 1%.6. În anexa nr. 2, la capitolul I titlul I.2 litera G „Unități de specialitate care implementează“, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:4. unități de specialitate care dețin în dotare echipament medical pentru efectuarea testării RT-PCR pentru identificarea virusului 2019-nCOV:4.1. Institutul Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș»;4.2. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale «Victor Babeș» - București;4.3. Spitalul de Boli Infecțioase Brașov;4.4. Spitalul Clinic Județean Mureș;4.5. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase «Sfânta Parascheva» Iași;4.6. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca;4.7. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța;4.8. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie «Dr. Victor Babeș» Timișoara;4.9. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie «Victor Babeș» Craiova;4.10. Institutul Național de Sănătate Publică.
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru,
  secretar de stat
  București, 11 martie 2020.Nr. 397.-----