HOTĂRÂRE nr. 26 din 20 februarie 2020pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 10 martie 2020    În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 79 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:  +  Articolul IRegulamentul privind concediile judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Judecătorii și procurorii au dreptul la concedii plătite care nu se includ în durata concediului de odihnă, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:a) căsătoria judecătorului sau a procurorului - 5 zile lucrătoare;b) căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;c) decesul soțului sau soției ori al unei rude până la gradul al III-lea inclusiv a magistratului sau a soțului/soției acestuia - 3 zile lucrătoare;d) controlul medical anual - o zi lucrătoare.(2) Judecătorii și procurorii au dreptul la concediu paternal, în condițiile legii.(3) Concediile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) nu se pot acorda mai târziu de 30 de zile de la data producerii evenimentului.(4) Concediile plătite prevăzute la alin. (1) și (2) se acordă, la cerere, de conducerea instituției.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Nicoleta-Margareta Țînț
    București, 20 februarie 2020.Nr. 26.----