ORDIN nr. 371/374/2020pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 371 din 6 martie 2020
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 374 din 26 februarie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 9 martie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 2.852/2020 al Ministerului Sănătății și nr. DG.823 din 26.02.2020 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 350 și 548 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  350W55841001J02AX06ANIDULAFUNGINUMECALTA 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgPFIZER LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ A 30 ML X 100 MG PULB.S11.068,6960001.210,656000406,994000
  548W64932001J02AX06ANIDULAFUNGINUMECALTA 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 30 ML X 100 MG PULB.PR11.068,6960001.210,656000406,994000
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 676 se introduce o nouă poziție, poziția 677, cu următorul cuprins:
  677W64659001J02AX06ANIDULAFUNGINUMANIDULAFUNGINA TEVA 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I CARE CONȚINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.PR1890,5800001.008,8800000,000000
  3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, poziția 659 se abrogă.4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 674 se introduc două noi poziții, pozițiile 675 și 676, cu următorul cuprins:
  675W66201001L03AA13PEGFILGRASTIMUM **PELGRAZ 6 mgSOL. INJ. ÎN INJECTOR PREUMPLUT6 mgACCORD HEALTHCARE S.L.U.SPANIACUTIE CU 1 INJECTOR PREUMPLUT CARE CONȚINE 0,6 ML SOL. INJ.PR12.227,9560002.474,256000399,184000
  676W66405001L03AA13PEGFILGRASTIMUM **PELMEG 6 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10 mg/ mlMUNDIPHARMA BIOLOGICS S.L.SPANIACUTIE CU AMBALAJ TIP BLISTER CE CONȚINE 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ X 0,6 ML SOL. INJ.PR11.856,6300002.061,8800000,000000
  5. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 99 se introduc trei noi poziții, pozițiile 100-102, cu următorul cuprins:
  100W66292003H03AA01LEVOTHYROXINUMEUTHYROX 100 µgCOMPR.100 µgMERCK ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 4 BLIST. PVC/AL X 25 COMPR.P6L1000,0946000,1279000,000000
  101W66291003H03AA01LEVOTHYROXINUMEUTHYROX 25 µgCOMPR.25 µgMERCK ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 4 BLIST. PVC/AL X 25 COMPR.P6L1000,0669000,0904000,000000
  102W66293002H03AA01LEVOTHYROXINUMEUTHYROX 50 µgCOMPR.50 µgMERCK ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 4 BLIST. PVC/AL X 25 COMPR.P6L1000,0669000,0904000,000000
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna martie 2020.
  Ministrul sănătății,
  Victor Sebastian Costache
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  -----