ORDIN nr. 954/B/C din 26 aprilie 2000pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 16 mai 2000    Ministru de stat, ministrul justiţiei,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 79 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la data publicării lui.p. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Gheorghe Mocuta,secretar de stat  +  AnexăREGULAMENT 26/04/2000