RECTIFICARE nr. 81 din 28 ianuarie 2020referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 81/2020
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2020    În cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 3 februarie 2020, se face următoarea rectificare:– la titlul punctului IV, în loc de: „... Justiției Sociale:“ se va citi: „... Protecției Sociale:“.----