HOTĂRÂRE nr. 134 din 13 februarie 2020pentru abrogarea unor numere curente din anexele nr. 4 și 5 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNumerele curente 6^7, 23, 30, 43, 78, 79, 114, 121, 123, 133, 134, 135, 139, 145, 147, 149, 150, 161, 163, 168, 176, 178, 180, 182, 186, 187, 189, 190, 193, 197, 199, 200, 205, 206, 208, 215, 221, 241, 242, 245, 253, 255, 256, 257, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 270, 275, 283, 284, 285, 287, 288, 295, 296, 297, 305, 313, 328, 330, 332, 334, 348, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 378, 380, 381, 382, 385, 389, 391, 462, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 512, 513, 524, 528, 530, 531, 533, 540, 541, 542, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 557, 558 ,560, 564, 565, 566, 569, 570, 573, 574, 576, 577, 618, 635, 639, 640, 641, 642, 643, 645, 648, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 662, 663, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 694, 699, 709, 712, 713, 714, 716, 720, 722, 733, 746, 766, 773, 788, 798, 812, 813, 815 și 816 din anexa nr. 4 și numerele curente 5 și 8 din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 13 februarie 2020.Nr. 134.-----