RECTIFICARE nr. 15 din 4 februarie 2020referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2020
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 12 februarie 2020    La art. I pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2020 pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 11 februarie 2020, se face următoarea rectificare:– în finalul alin. (3) și alin. (3^1) ale art. 84, în loc de: „…, emise de operatorii de transport rutier.“ se va citi: „…, emise de operatorii de transport.“.-----