ORDIN nr. 203 din 14 decembrie 2016pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției medicale
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1062 din 29 decembrie 2016    Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției medicale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 176/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Ioan-Dragoș Tudorache
    București, 14 decembrie 2016.Nr. 203.  +  ANEXĂREGULAMENTULde organizare și funcționare a Direcției medicale