ORDIN nr. 146 din 18 ianuarie 2018pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 30 ianuarie 2018  În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. II alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 804/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă profilurile prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, a căror descriere este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din normele metodologice, precum și structura XML a mesajelor de activare a profilurilor menționate la art. 1, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumit în continuare sistem informatic, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală de tehnologia informației, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și unitățile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 18 ianuarie 2018.Nr. 146.  +  Anexa nr. 1Profilurile prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioareProfilul 0 reprezintă profilul în care aparatul de marcat electronic fiscal nu are obligația conectării la sistemul informatic. Acest profil este presetat de către producător sau activat prin importul unui fișier XML semnat, folosind certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.Profilul 1 reprezintă profilul în care aparatul de marcat electronic fiscal are obligația de conectare și transmitere date către sistemul informatic. Acest profil este activat prin importul unui fișier XML semnat folosind certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Anexa nr. 2
  Structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea
  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici
  de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  precum și structura XML a mesajelor de activare a profilurilor
   +  Secţiunea I1. Structura XML a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) din anexa nr. 11 la normele metodologice se regăsește la secțiunea II.1.2. Structura XML a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) din anexa nr. 11 la normele metodologice se regăsește la secțiunea II.2.3. Structura XML a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 11 la normele metodologice se regăsește la secțiunea II.34. Structura XML a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) din anexa nr. 11 la normele metodologice se regăsește la secțiunea II.45. Structura XML a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 11 la normele metodologice pentru:a) aparate de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de schimb valutar se regăsește la secțiunea II.5;b) aparate de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de taximetrie se regăsește la secțiunea II.6;c) aparate de marcat electronice fiscale, altele decât cele de la lit. a) și b), se regăsește la secțiunea II.7.6. Structura XML a informațiilor referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat electronic fiscal, încetarea funcționării acestuia în urma unor evenimente de tipul lipsă curent electric sau întrerupere conexiune la internet, precum și cu privire la repunerea în funcțiune/reconectarea aparatului se regăsește la secțiunea II.8.7. Structura XML a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din anexa nr. 11 la normele metodologice se regăsește la secțiunea II.9.8. Structura XML a mesajului de activare a profilurilor conform art. 3 alin. (3) din anexa nr. 11 la normele metodologice se regăsește la secțiunea II.10.9. Structura XML a mesajului de trecere din profilul 1 în profilul 0 se regăsește la secțiunea II.11.10. Structura XML a mesajului registru ce conține numerele de ordine ale rapoartelor de închidere zilnică emise în perioada de raportare se regăsește la secțiunea II.12.11. Transmiterea fișierelor XML se face conform celor prevăzute în secțiunea II.13.12. Nomenclatoarele folosite în cadrul fișierelor XML se regăsesc în secțiunea II.14  +  Secţiunea II.1
  Nr. crt.Denumire secțiune/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
  idMIdentificator unic mesajc(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: data și ora generării mesajului Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică
  Secțiune repetitivăSecțiunea va avea un număr de apariții egal cu numărul de bonuri tipărite.
  idBNumărul de identificare al bonului fiscalC(32)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRRBBBB Primele 10 caractere = număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: data și ora emitere bonuri Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică din care face parte bonul fiscal Următoarele 4 caractere: număr de ordine bon fiscal la nivelul zilei de lucru Trebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal.
  moneda_iMoneda în care a fost încasată suma de la clientC(3)DANomenclator monede
  suma_iSuma încasată de la clientN(20.2)DA
  moneda_pMoneda în care a fost plătită suma clientuluiC(3)DANomenclator monede
  suma_pSuma plătită clientuluiN(20.2)DA
  comComision practicat aferent sumei tranzacționateN(20.2)DA
  totTvaValoarea totală a taxei pe valoare adăugatăN(20.2)DAValoarea totTva este egală cu însumarea valorilor tva din secțiunea cote.
  Secțiune repetitivăCel puțin o apariție dacă totTva>0
  cota_comNivel cotă TVAN(2)DA
  tvaValoarea taxei pe valoare adăugatăN(20.2)DA
   +  Secţiunea II.2
  Nr. crt.Denumire secțiune/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
  idMIdentificator unic mesajc(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere mesaj Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică
  Secțiune repetitivăSecțiunea va avea un număr de apariții egal cu numărul de bonuri tipărite.
  idBNumărul de identificare al bonului fiscalC(32)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRRBBBB Primele 10 caractere = număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere bonuri fiscale Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică din care face parte bonul fiscal Următoarele 4 caractere: număr de ordine bon fiscal la nivelul zilei de lucru Trebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal.
  nrCNumărul curseiN(3)DA
  totBValoarea totală a serviciuluiN(20.2)DA
  totTvaValoarea totală a taxei pe valoare adăugatăN(20.2)DAValoarea totTva este egală cu însumarea valorilor tva din secțiunea cote.
  Secțiune repetitivăSe completează câte o secțiune pentru fiecare cotă existentă pe bon.
  cotaNivel cotă TVAN(2)DA
  tvaValoarea taxei pe valoare adaugatăN(20.2)DA
   +  Secţiunea II.3
  Nr. crt.Denumire secțiune/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
  idMIdentificator unic mesajc(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere mesaj Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică.
  Secțiune repetitivăSecțiunea va avea un număr de apariții egal cu numărul de bonuri tipărite.
  idBNumărul de identificare al bonului fiscalC(32)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRRBBBB Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: data și ora emiterii bonului fiscal Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică din care face parte bonul fiscal Următoarele 4 caractere: număr de ordine bon fiscal la nivelul zilei de lucru Trebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal.
  totBValoarea totală a bonului fiscalN(20.2)DA
  totTvaValoarea totală a taxei pe valoarea adăugatăN(20.2)DAValoarea totTva este egală cu însumarea valorilor TVA din secțiunea cote.
  Secțiune repetitivăSe completează câte o secțiune pentru fiecare cotă existentă pe bon.
  cotaNivel cotă TVAN(2)DA
  tvaValoarea taxei pe valoarea adăugatăN(20.2)DA
   +  Secţiunea II.4
  Nr. crt.Denumire secțiune/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
  idMIdentificator unic mesajc(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere mesaj Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică
  Secțiune repetitivăSecțiunea va avea un număr de apariții egal cu numărul de bonuri tipărite.
  idBNumărul de identificare al bonului fiscalC(32)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRRBBBB Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: data și ora emiterii bonului fiscal Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică din care face parte bonul fiscal Următoarele 4 caractere: număr de ordine bon fiscal la nivelul zilei de lucru Trebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal.
  nrCNumărul cursei aerieneC(10)DA
  totBValoarea totală a bonului fiscalN(20.2)DA
  totTvaValoarea totală a taxei pe valoare adăugatăN(20.2)DAValoarea totTva este egală cu însumarea valorilor TVA din secțiunea cote.
  Secțiune repetitivăSe completează câte o secțiune pentru fiecare cotă existentă pe bon.
  cotaNivel cotă TVAN(2)DA
  tvaValoarea taxei pe valoare adăugatăN(20.2)DA
   +  Secţiunea II.5
  Nr. crt.Denumire secțiune/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
  idMIdentificator unic mesajc(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră generare mesaj Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică
  O apariție
  idRNumărul de identificare al raportului fiscal de închidere zilnicăC(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere = număr unic de identificare aparat de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere raport fiscal de închidere zilnică Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică generat Trebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal.
  nrANumăr avarii (reset RAM)N(3)DANumărul de secțiuni av = nrA
  nrBNumăr bonuri emise aferente raportului fiscal de închidere zilnicăN(10)DA
  totBValoarea totală a operațiunilor aferente raportului fiscal de închidere zilnicăN(20.2)DA
  nrBCNumăr bonuri emise aferente raportului fiscal de închidere zilnică având înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVAN(10)
  nrAnNumărul operațiunilor de anulare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale aferente raportului fiscal de închidere zilnicăN(10)DA
  totASuma totală aferentă operațiunilor de anulare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale N(20.2)DA
  nrRNumărul operațiunilor de reducere efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale aferente raportului fiscal de închidere zilnicăN(10)DA
  totRSuma totală aferentă operațiunilor de reducere efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscaleN(20.2)DA
  nrMNumărul operațiunilor de majorare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale aferente raportului fiscal de închidere zilnicăN(10)DA
  totMSuma totală aferentă operațiunilor de majorare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscaleN(20.2)DA
  totTvaTotalul taxei pe valoare adăugată N(20.2)DA
  sume_serv_inSume de serviciu declarate la începerea zilei de lucruN(20.2)DA
  sume_serv_outSume de serviciu declarate la sfârșitul zilei de lucruN(20.2)DA
  totCTotalul comisionului încasat din cumpărare și vânzare de valutăN(20.2)DA
  Secțiune repetitivăCel puțin o secțiune dacă nrB-nrBA> 0Gruparea (tipAct, mon, cota_act) trebuie să fie unică.
  tipActTipul operațiuniiN(1)DA1= vânzare 2 = cumpărare
  totActTotalul sumelor încasate din cumpărarea/ vânzarea de valută, inclusiv comisionN(20.2)DA
  totComTotal comision încasat din cumpărarea/ vânzarea de valutăN(20,2)DA
  monMonedaC(3)DANomenclator
  cota_actNivel cotă de TVAN(2)Dacă totCom>0 atunci cota_act este diferit de nul.
  Secțiune repetitivă
  dataOră avarieC(19)DAzz.ll.aaaa HH24:mi:ss
  Secțiune repetitivă
  tipPModalitate de platăN(2)DANomenclator
  valPlTotalul sumei plătite de clientN(20.2)DA
  monPlMoneda în care s-a făcut plataC(3)DANomenclator
   +  Secţiunea II.6
  Nr. crt.Denumire secțiune/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
  idMIdentificator unic mesajc(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere: număr unic de identificare aparat de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră generare mesaj Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică
  O apariție
  idRNumărul de identificare al raportului fiscal de închidere zilnicăC(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere = număr de identificare aparat de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere raport fiscal de închidere zilnică Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică generat Trebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal.
  nrAvNumăr avarii (reset RAM)N(3)DAnrAv este egal cu numărul de secțiuni av.
  nrBNumăr bonuri emise aferente raportului fiscal de închidere zilnicăN(10)DA
  valBValoarea totală a operațiunilor aferente raportului fiscal de închidere zilnicăN(20.2)DA
  totTvaTotalul taxei pe valoarea adăugată rezultat din totalul bonurilor fiscale emiseN(20.2)DA
  nrBCNumăr bonuri emise având înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVAN(10)DA
  valBCValoare totală a operațiunilor din totalul bonurilor fiscale emise având înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVAN(20.2)DA
  totTVA_cuiTotalul taxei pe valoarea adăugată rezultat din totalul bonurilor fiscale ce au înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVAN(20.2)DA
  totDTotalul distanței parcurse (în km)N(10.2)DA
  totDCTotalul distanței parcurse având călători (în km)N(10.2)DA
  Secțiune repetitivă
  cotaNivel cotă TVAN(2)DA
  tvaTotalul taxei pe valoarea adăugată rezultat din totalul bonurilor fiscale emise defalcată pe cotă de TVAN(20.2)DA
  tva_cuiTotalul taxei pe valoarea adăugată rezultat din totalul bonurilor fiscale ce au înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA, defalcată pe cotă de TVAN(20.2)DA
  Secțiune repetitivă
  ora_avarieOră avarieC(19)DAzz.ll.aaaa HH24:mi:ss
  Secțiune repetitivăCel puțin o apariție
  idUIdentificator persoană care utilizează taximetrulC(5)DA
  totDUTotalul distanței parcurse (în km) de către taximetrist N(10.2)DA
  totDCUTotalul distanței parcurse având călători de către taximetristN(10.2)DA
  totalBUValoarea totală încasată de către taximetrist N(20.2)DA
  Secțiune repetitivă
  nr_cursaNumărul curseiC(20)DA
  Secțiune repetitivă
  nrSetNumăr aferent setului de tarifN(1)DA1 - Zi 2 - Noapte
  tarifValoarea tarifului aplicat N(3.2)DA
  totSetTotalul sumei plătite de client aferente tarifuluiN(20.2)DA
  totDSTotal distanță parcursă având călători aferentă tarifuluiN(10.2)DA
   +  Secţiunea II.7
  Nr. crt.Denumire element/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
  idMIdentificator unic mesajc(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRRPrimele 10 caractere: număr unic de identificare aparat de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră generare mesaj Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică
  O apariție
  idRNumărul de identificare al raportului fiscal de închidere zilnicăC(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere = număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră emitere raport fiscal de închidere zilnică Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică generatTrebuie să fie unic pe aparatul de marcat electronic fiscal.
  nrAvNumăr avarii (reset RAM)N(3)DAnrA este egal cu numărul de secțiuni av.
  nrBNumăr bonuri emise aferente raportului fiscal de închidere zilnicăN(10)DA
  totBValoarea totală a operațiunilor aferente raportului fiscal de închidere zilnicăN(20.2)DA
  nrBCNumăr bonuri emise aferente raportului fiscal de închidere zilnică având înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVAN(10)DA
  totBCValoare totală operațiuni rezultată din totalul bonurilor fiscale ce au înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVAN(20.2)DA
  nrANumărul operațiunilor de anulare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale aferente raportului fiscal de închidere zilnicăN(10)DA
  totASuma totală aferentă operațiunilor de anulare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale N(20.2)DA
  nrRNumărul operațiunilor de reducere efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale aferente raportului fiscal de închidere zilnicăN(10)DA
  totRSuma totală aferentă operațiunilor de reducere efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscaleN(20.2)DA
  nrMNumărul operațiunilor de majorare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscale aferente raportului fiscal de închidere zilnicăN(10)DA
  totMSuma totală aferentă operațiunilor de majorare efectuate în timpul tipăririi bonurilor fiscaleN(20.2)DA
  totTvaTotalul taxei pe valoarea adăugatăN(20.2)DA
  totTvaCTotalul taxei pe valoarea adăugată rezultat din bonurile ce au înscris codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVAN(20.2)DA
  totTaxeValoare alte taxe ce nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugatăN(20.2)DA
  totNetValoare operațiuni scutiteN(20.2)DA
  sume_serv_inSume de serviciu declarate la începerea zilei de lucruN(20.2)DA
  sume_serv_outSume de serviciu declarate la sfârșitul zilei de lucruN(20.2)DA
  monRefMoneda de referință a aparatului de marcat electronic fiscalC(3)DANomenclator monede
  Secțiune repetitivăSecțiunea are cel puțin o apariție pentru totB> 0. Altfel lipsește.
  tipPModalitate de platăN(2)DANomenclator
  valPlTotalul sumei plătite de clientN(20.2)DA
  monPlMoneda în care s-a făcut plataC(3)DANomenclator
  Secțiune repetitivăSecțiunea apare pentru fiecare cotă existentă.
  cotaNivel cotă de TVAN(2)DA
  valOpValoarea totală a operațiunilor cărora li se aplică nivelul de cotăN(20.2)DA
  tvaTotal tva/cotăN(20.2)DA
  Secțiune repetitivă
  dataDată avarieC(19)DAzz.ll.aaaa HH24:mi:ss
   +  Secţiunea II.8
  Nr. crt.Denumire element/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
  idMIdentificator unic mesajC(28)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră generare mesaj Următoarele 4 caractere: numărul raportului fiscal de închidere zilnică
  Maximum o apariție
  nrBNumăr bonuri emise în perioada în care are loc evenimentulN(10)DA
  Secțiune repetitivăCel puțin o apariție
  dataIDată început evenimentC(19)DAzz.ll.aaaa HH24:mi:ss
  dataFDată sfârșit evenimentC(19)DAzz.ll.aaaa HH24:mi:ss
  tipETipul evenimentuluiN(1)DA1 – lipsă curent2 – lipsă conexiune internet
   +  Secţiunea II.9
  Nr. crt.Denumire element/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
  idMIdentificator unic mesajC(24)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSS Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră generare mesaj
   +  Secţiunea II.10
  Nr. crt.Denumire element/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
  idMIdentificator unic mesajC(24)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSS Identificator unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal, an lună zi oră minut secundă
  tipPTipul profiluluiN(1)DATipul profilului pe care trebuie să îl execute aparatul de marcat electronic fiscal: 0 - aparatul de marcat electronic fiscal nu are obligația conectării la sistemul informatic național. 1 - aparatul de marcat electronic fiscal are obligația conectării și transmiterii datelor către sistemul informatic național.
  dataData de la care aparatul de marcat electronic fiscal funcționează în profilul stabilitC(10)zz.ll.aaaa
  afisMÎn urma analizei datelor transmise de aparatul de marcat electronic fiscal se constată că aparatul nu funcționează în parametri normali. Utilizatorul este atenționat asupra necesității prezentării la unitatea de service.N(1)1 - prezentare unitate de service. Altfel lipsește.
  rapZAparatul de marcat este obligat să încerce stabilirea conexiunii cu sistemul informatic național și să transmită date imediat după generarea raportului fiscal de închidere zilnică.N(1)1 - DA 2 - NU, Aparatul de marcat este obligat să încerce stabilirea conexiunii cu sistemul informatic național și să transmită date la intervalul nrT.
  nrZNumăr zile după care activitatea aparatului de marcat electronic fiscal se blocheazăN(4)
  nrMNumăr minute la care se încearcă stabilirea conexiunii cu sistemul informaticN(6)
  nrTNumăr minute la care se încearcă stabilirea conexiunii cu sistemul informatic în vederea transmiterii datelor de la art. 5 alin. (1) și (2) din anexa nr. 11N(6)
  codDCod deblocareC(1024)Ultimul id mesaj din mesajul registru transmis către sistemul informatic național
  certANAFCertificatul digital al Agenției Naționale de Administrare FiscalăC(4000)Câmpul conține certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală în format PKCS7 cert only codificat base 64.
  certASchimbă certificatul digital al aparatului de marcat electronic fiscal.N(1)1 - DA
  Secțiune repetitivăSecțiunea este permisă numai pentru tip_profil = 1.
  tipTip urlN(1)DACategorii URL-uri din anexa nr. 3 la ordin
  urlAdrese folosite în comunicarea aparatului de marcat electronic fiscal cu sistemul informatic național al Agenției Naționale de Administrare FiscalăC(50)DA
   +  Secţiunea II.11
  Nr. crt.Denumire element/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
  idMIdentificator unic mesajC(14)DAAAAALLZZHHMMSS an lună zi oră minut secundă
  tipPTipul profiluluiN(1)DAtipP = 0
  dataPData până la care aparatul de marcat electronic fiscal funcționează în profilul 0C(10)DAzz.ll.aaaa După această dată aparatul de marcat electronic fiscal trece în profilul 1.
   +  Secţiunea II.12
  Nr. crt.Denumire element/atributSemnificație atributTip și lungimeObligatoriuValidări/FormuleObservații
  idMIdentificator unic mesajC(24)DANNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSS Primele 10 caractere: număr unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal Următoarele 14 caractere: dată și oră generare mesaj
  cifCod de identificare fiscală utilizator aparat de marcat electronic fiscalN(13)DA
  nrRapINumăr raport fiscal de închidere zilnică inițial generat în perioada de raportareN(4)DA
  nrRapFNumăr raport fiscal de închidere zilnică final generat în perioada de raportareN(4)DA
  tip_amefDestinația aparatului de marcat electronic fiscalC(1)DAS - schimb valutar T - taximetrie U - uzual A - Magazin aeroporturi
   +  Secţiunea II.13 Transmiterea fișierelor XMLAparatul de marcat electronic fiscal vine presetat cu funcționarea în profilul 0. Trecerea la profilul 1 se face prin importul unui fișier XML prevăzut la secțiunea II.10 și care conține în mod obligatoriu următoarele categorii de informații:– tipul profilului: 1;– data de la care se trece în profilul 1;– numărul de zile după care activitatea aparatului de marcat electronic fiscal se blochează;– intervalul în minute la care aparatul de marcat electronic fiscal încearcă conectarea la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale;– intervalul în minute la care aparatul de marcat electronic fiscal încearcă conectarea la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale în vederea transmiterii datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la normele metodologice;– URL-urile utilizate în comunicarea aparatului de marcat electronic fiscal cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale;– certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală în format PKCS#7 cert only codificat base 64.Operațiunea de trecere de la profilul 0 la profilul 1 se efectuează exclusiv de către tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unității de service acreditate.Trecerea de la profilul 1 la profilul 0 se face prin importul unui fișier XML semnat folosind certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la secțiunea II.11 și care conține în mod obligatoriu următoarele categorii de informații:– tipul profilului: 0;– data până la care aparatul de marcat electronic fiscal funcționează în profilul 0.Operațiunea de trecere de la profilul 1 la profilul 0 se efectuează exclusiv de către tehnicianul de service al distribuitorului autorizat sau al unității de service acreditate.Aparatul de marcat electronic fiscal care lucrează în profilul 1 își blochează activitatea de emitere și tipărire de bonuri fiscale ca urmare a atingerii/depășirii termenului stabilit potrivit art. 8 din anexa nr. 11 la normele metodologice. Deblocarea aparatului de marcat electronic fiscal se face ulterior transmiterii datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) sau alin. (2) din anexa nr. 11 la normele metodologice prin importul unui fișier XML prevăzut la secțiunea II.10.Fișierul conține în mod obligatoriu următoarele categorii de informații:– tipul profilului;– cod deblocare activitate aparat de marcat electronic fiscal, reprezentat de valoarea id mesaj al ultimului mesaj registru transmis.În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale care transmit online către sistemul informatic național datele prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la normele metodologice, se transmit unul sau mai multe fișiere XML conform secțiunilor II.1-II. 9, după caz.În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale care transmit offline către sistemul informatic datele prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la normele metodologice, se exportă pe un mediu de stocare extern unul sau mai multe fișiere XML semnate cu certificatul digital al acestora, care conțin datele aferente fiecărei zile fiscale încheiate conform secțiunilor II.1-II.7, precum și un fișier XML registru conform secțiunii II.12. Fișierele se validează și se atașează la un PDF folosind aplicația pusă la dispoziție pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depune la organul fiscal folosind mijloace de transmitere la distanță.Fișierul de la secțiunea II.10 conține valorile indicatorilor pe baza cărora aparatul de marcat electronic fiscal funcționează, este semnat folosind certificatul digital al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se transmite ca răspuns la îndeplinirea obligației aparatului de marcat electronic fiscal prevăzută la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la normele metodologice.În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale care funcționează în modul de lucru offline, mesajul de la secțiunea II.10 ce conține atât codul de deblocare, respectiv continuare a activității, și/sau valorile modificate ale indicatorilor profilului se recepționează după transmiterea datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din anexa nr. 11 la normele metodologice.Comunicarea dintre aparatele de marcat electronice fiscale și sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale se face prin transmiterea, respectiv recepționarea fișierelor prevăzute în secțiunile II.1-II.12. Fișierele XML trebuie să conțină elementele, respectiv atributele marcate ca fiind obligatorii. Succesiunea elementelor este în mod obligatoriu cea prevăzută în cadrul fiecărei secțiuni. Atributele care în dreptul coloanei „Câmp obligatoriu“ nu au prevăzută mențiunea „DA“ se vor transmite numai în cazul în care informația respectivă există. Fișierele XML care se transmit offline sunt semnate, aplicându-se o semnătură inclusă conformă cu standardul PKCS#7 folosind algoritmul de calcul al rezumatului SHA-256 și algoritmul de semnătură bazat pe RSA 2048. Structura certificatului digital X.509v3 conform cu RFC 5280 are minimum următoarele caracteristici:
  ISSUERNUMELE DISTINCTIV AL AUTORITĂȚII DE CERTIFICARE EMITENTE (DN)
  SerialNumberNumărul de serie al certificatului. Acest număr este unic și va conține minimum 4 octeți cu date generate aleatoriu.
  SubjectNumele distinctiv al entității pentru care se emite certificatul. Acesta va include informații de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal (numărul de serie al aparatului).
  SignatureAlgorithmTipul de semnătură cu care autoritatea de certificare a emis certificatul
  NotBeforeData începând cu care certificatul este valid
  NotAfterData la care expiră certificatul digital
  Subject Key IdentifierIdentificatorul cheii subiectului
  Authority Info Access[1]Authority Info Access Access Method=On-line Certificate Status Protocol (1.3.6.1.5.5.7.48.1) Alternative Name: URL=url-ul la care autoritatea de certificare pune la dispoziție mecanismul de validare al certificatelor digitale OCSP conform RFC 6960
  Certificate Policies[1]Certificate Policy: Policy Identifier=OID-ul politicii sub care sunt emise certificatele de către autoritatea de certificare [2,1]Policy Qualifier Info: Policy Qualifier Id=CPS Qualifier: url-ul unde se găsește documentul descriptiv privind emiterea certificatelor digitale de către autoritatea de certificare
  CRL Distribution Pointsurl-ul unde sunt publicate CRL-urile emise de autoritatea de certificare
  Operațiunea de reînnoire se face prin generarea perechii de chei publică-privată pentru care se emite certificatul de către modulul criptografic al aparatului de marcat electronic fiscal folosind protocolul simplu de înrolare a certificatelor pe baza protocolului de comunicații IETF-CMC, respectând standardul RFC 5280 care guvernează bunele practici și specificațiile tehnice pentru acest tip de informații electronice.Operațiunea de reînnoire a certificatului digital al aparatului de marcat electronic fiscal se face:– la cererea sistemului informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau– de către producător sau, după caz, de către distribuitorul autorizat, ca urmare a atingerii/depășirii perioadei de valabilitate de 10 ani a certificatului digital instalat inițial.
   +  Secţiunea II.14Nomenclatorul pentru tipul de plată:
  SemnificațieValoare
  Card1
  Numerar3
  Tichete masă4
  Bonuri/tichete valorice5
  Voucher6
  Credit7
  Metode moderne de plată8
  Alte metode9
  Nomenclatorul pentru valută este cel prevăzut în standardul internațional pentru codurile valutare, ISO 4217, emis de Organizația Internațională de Standardizare. (la 17-02-2020, Secțiunea II.14 din Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 454 din 12 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2020 )
   +  Anexa nr. 3
  Categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național
  de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală
  În schimbul de informații cu sistemul informatic, aparatele de marcat electronice fiscale utilizează următoarele categorii de URL-uri:1. Adresa serverului la care se transmit datele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b), c) și d), după caz, din anexa nr. 11 la normele metodologice. Această categorie de URL este codificată cu valoarea 1.2. Adresa serverului la care se transmit datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c) și d), după caz, din anexa nr. 11 la normele metodologice. Această categorie de URL este codificată cu valoarea 2.3. Adresa serverului la care se transmit datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) și cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c) și d), după caz, din anexa nr. 11 la normele metodologice. Această categorie de URL este codificată cu valoarea 3.4. Adresa serverului la care se transmit datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) și cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c) și d), după caz, din anexa nr. 11 la normele metodologice. Această categorie de URL este codificată cu valoarea 4.5. Adresa serverului la care se efectuează operațiunea de reînnoire a certificatului digital al aparatului de marcat electronic fiscal ca urmare a cererii sistemului informatic. Această categorie de URL este codificată cu valoarea 5.
  ----