HOTĂRÂRE nr. 106 din 4 februarie 2020pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 11 februarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOLUL UNICHotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 14 martie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) În anul 2020, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 6.111 lei.(3) Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ particular și confesional acreditate, în anul 2020, sunt prevăzute în anexa nr. 1.2. La articolul 3, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) În anul 2020, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 387 lei.(3) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri și servicii», în anul 2020, sunt prevăzute în anexa nr. 3.3. Anexele nr. 1 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 4 februarie 2020.Nr. 106.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile
  și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
  pentru unitățile de învățământ particular și confesional acreditate, pentru anul 2020
  Nr. crt.Nivel/filiera/profilForma de învățământStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei -Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri pentru învățământul în limbile minorităților - lei -
  UrbanRuralUrbanRural
  1Învățământ preșcolar cu program normalzi4052443140524431
  2Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânalzi7431743174317431
  3Învățământ primarzi4663555554566500
  4Învățământ gimnazialzi6111702869858034
  5Învățământ liceal teoreticzi6111611168456845
  6Învățământ liceal teoreticseral4529452950735073
  7Învățământ liceal tehnologic și confesionalzi6319631970787078
  8Învățământ liceal tehnologic seral4926492655185518
  9Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportivzi8067806790369036
  10Învățământ liceal FR2384238426712671
  11Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dualzi6692669273627362
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)
  Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor,
  precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri și servicii“, pentru anul 2020
  Praguri numericeTipuri de unități *)Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural - lei -
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Grădiniță415419427440452465
  Școală gimnazială/primară398402410422434446
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual452456465479492506
  301-800Grădiniță417421429442454467
  Școală gimnazială/primară400404412424436448
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual454458467481495508
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
  *) Pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditate care au în componența lor mai multe tipuri de învățământ, calculul finanțării de bază se va face prin ponderarea numărului de elevi cu costul standard per elev/preșcolar pentru fiecare nivel de învățământ. Unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul primar sunt incluse la categoria școli gimnaziale.
  ----