LEGE Nr. 40 din 20 aprilie 1992privind stabilirea impozitului pe dividende la societăţile comerciale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 23 aprilie 1992    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Asupra dividendelor cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, după caz, indiferent de natura capitalului social, se percepe un impozit de 10 la suta, care constituie venit la bugetul de stat.  +  Articolul 2La societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, dividendele ce urmează a fi supuse impozitării se determina prin deducerea, din profitul rămas după plata impozitului aferent, a unor părţi reprezentind fondul de participare a salariaţilor la profit, în proporţie de pînă la 10 la suta, precum şi a unui fond de dezvoltare destinat modernizării, retehnologizării, creşterii surselor proprii de finanţare, în proporţie de pînă la 50 la suta.  +  Articolul 3Obligaţia calculării şi varsarii la bugetul de stat a impozitului pe dividende revine societăţilor comerciale şi se efectuează o dată cu plata efectivă a dividendelor către actionarii sau asociaţii societăţii. Pentru nevărsarea la termen a impozitului pe dividende se aplică o majorare de 0,1 la suta pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decît impozitul datorat.  +  Articolul 4Procedura fiscală care se aplică în cazul impozitului pe dividende este cea prevăzută pentru impozitul pe profit, reglementată potrivit prevederilor Legii nr. 12/1991 privind impozitul pe profit.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile Legii nr. 29/1978 privind formarea, planificarea, destinaţia şi vărsarea beneficiilor, punctul 8 din anexa nr. 2 la Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, Hotărîrea Guvernului nr. 781/1991 privind stabilirea impozitului pe dividende la societăţile comerciale, precum şi orice alte prevederi contrare. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 februarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU-------------------