ORDIN nr. 102 din 22 ianuarie 2020privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
EMITENT
  • OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 3 februarie 2020    În temeiul:– prevederilor art. 40 alin. (2), art. 58 alin. (3) și art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;– dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare,președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
    Daniel-Marius Staicu
    București, 22 ianuarie 2020.Nr. 102.  +  ANEXĂNORMEde aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălăriibanilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor actenormative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Naționalde Prevenire și Combatere a Spălării Banilor