ORDIN nr. 115/293/2020pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 115 din 29 ianuarie 2020
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 293 din 22 ianuarie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2020  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 991 din 29.01.2020 al Ministerului Sănătății și nr. DG 233 din 22.01.2020 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 209 și 570 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 216-218, 221 și 222, 496-498, 508 și 672 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  216W56939002J01MA12LEVOFLOXACINUMFLERADAY 500 mgCOMPR. FILM.500 mgDR. REDDY’S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC - AL X 7 COMPR. FILM.PRF73,0668574,1451420,516286
  217W61706003J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVALOX 500 mgCOMPR. FILM.500 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 COMPR. FILM.PRF73,0668574,1451420,229143
  218W55700002J01MA12LEVOFLOXACINUMTAVANIC 500 mgCOMPR. FILM.500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. PVC/AL X 7 COMPR. FILM.P-RF73,0668574,1451421,276286
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  221W60575002J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINĂ ARENA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF103,0668574,1451420,251858
  222W60575001J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINĂ ARENA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 5 COMPR. FILM.PRF53,0668574,1451420,510858
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  496W43965001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 10 g/ 200 mlSOL. PERF.10 g/200 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 200 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR12.461,2600002.720,9300000,000000
  497W43962001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 1g/20 mlSOL. PERF.1 g/20 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 20 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1245,530000299,7400000,000000
  498W43963001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 2,5 g/50 mlSOL. PERF.2,5 g/50 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1637,810000733,3600000,000000
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  508W43964001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 5 g/100 mlSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR11.245,6300001.395,8900000,000000
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  672W66213001J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINĂ ATB 500 mgCOMPR. FILM.500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILMPRF103,0668574,1451420,327858
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 674 se introduc două noi poziții, pozițiile 675 și 676, cu următorul cuprins:
  675W66494001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOTEK 1 g I.V.PULB. PT. SOL. PERF.1 gCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CE CONȚINE 1 G PULB. PT. SOL. PERF.PR124,56000033,2000000,000000
  676W66495001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOTEK 500 mg I.V.PULB. PT. SOL. PERF.500 mgCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CE CONȚINE 500 MG PULB. PT. SOL. PERF.PR117,28000023,3600000,000000
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 102 și 169 se abrogă.5. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 99-101, 104 și 105 și 186 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  99W56939002J01MA12LEVOFLOXACINUMFLERADAY 500 mgCOMPR. FILM.500 mgDR. REDDY'S LABORATORIESROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/PVDC - AL X 7 COMPR. FILM.PRF73,0668574,1451420,516286
  100W61706003J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVALOX 500 mgCOMPR. FILM.500 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/ AL X 7 COMPR. FILM.PRF73,0668574,1451420,229143
  101W55700002J01MA12LEVOFLOXACINUMTAVANIC 500 mgCOMPR. FILM.500 mgTERAPIA - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. PVC/ AL X 7 COMPR. FILM.P-RF73,0668574,1451421,276286
  . . . . . . . . . .
  104W60575002J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINĂ ARENA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.PRF103,0668574,1451420,251858
  105W60575001J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINĂ ARENA 500 mgCOMPR. FILM.500 mgARENA GROUP - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 5 COMPR. FILM.PRF53,0668574,1451420,510858
  . . . . . . . . . .
  186W66213001J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINĂ ATB 500 mgCOMPR. FILM.500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILMPRF103,0668574,1451420,327858
  6. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“ pozițiile 65-67, 71, 74-75 și 549 se abrogă.7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 93, 94 și 496 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  93W42512002L01CA04VINORELBINUMNAVELBINE 20 mgCAPS. MOI20 mgPIERRE FABRE MEDICAMENTFRANȚACUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL-PETP X 1 CAPS. MOALEP-RF1127,830000156,0600000,000000
  94W42513002L01CA04VINORELBINUMNAVELBINE 30 mgCAPS. MOI30 mgPIERRE FABRE MEDICAMENTFRANȚACUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL-PETP X 1 CAPS. MOALEP-RF1190,960000233,1200000,000000
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  496W65219001L01AA03MELPHALANUMMELPHALAN RATIOPHARM 50 mgPULB + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgCN UNIFARM S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. X 50 MG PULB. PT. SOL. INJ./PERF. + 1 FLAC. SOLV.PR1137,500000167,8600000,000000
  8. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 669 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 670-674, cu următorul cuprins:
  670W66198001L01CB01ETOPOSIDUMSINTOPOZID 100 mg/5 mlCONC. PT. SOL. PERF.100 mg/5 mlTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 8 ML X 5 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR118,91000025,5600000,000000
  671W66199002L01DB01DOXORUBICINUMSINDROXOCIN 2 mg/mlPULB. PT. SOL. PERF.2 mg/mlTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 50 ML X 50 MG CLORHIDRAT DE DOXORUBICINĂS142,67200055,81200082,628000
  672W66199001L01DB01DOXORUBICINUMSINDROXOCIN 2 mg/mlPULB. PT. SOL. PERF.2 mg/mlTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 8 ML CONȚINÂND 10 MG CLORHIDRAT DE DOXORUBICINĂS110,22400013,81200025,028000
  673W66197001L01XA01CISPLATINUMSINPLATIN 1 mg/1 mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/1 mlTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. X 10 ML X 10 MG CONC. SOL. PERF.S18,83200011,9400002,190000
  674W66197002L01XA01CISPLATINUMSINPLATIN 1 mg/1 mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/1 mlTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML X 50 MG CONC. SOL. PERF.S125,21000032,9700000,000000
  9. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziția 159 se abrogă.10. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 188 se introduc două noi poziții, pozițiile 189 și 190, cu următorul cuprins:
  189W65691001A10AE04INSULINUM GLARGINE **TOUJEO 300 unități/ml DOUBLESTARSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT300 unități/mlSANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 3 STILOURI INJECTOARE PREUMPLUTE X 3 ML SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT DOUBLESTARPRF3109,976666132,5900000,000000
  190W65728002A10BA02METFORMINUMSIOFOR 500 mgCOMPR. CU ELIB. PREL.500 mgBERLIN - CHEMIE AGGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. ELIB. PREL.P6L300,0781990,1057990,205867
  11. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5: „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, pozițiile 15-17 și 25 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  15W43965001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 10 g/200 mlSOL. PERF.10 g/200 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 200 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR12.461,2600002.720,9300000,000000
  16W43962001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 1 g/20 mlSOL. PERF.1 g/20 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 20 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1245,530000299,7400000,000000
  17W43963001J06BA02 IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 2,5 g/50 mlSOL. PERF.2,5 g/50 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1637,810000733,3600000,000000
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  25W43964001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 5 g/100 mlSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR11.245,6300001.395,8900000,000000
  12. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, pozițiile 15-17 și 25 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  15W43965001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 10 g/200 mlSOL. PERF.10 g/200 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 200 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR12.461,2600002.720,9300000,000000
  16W43962001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 1 g/20 mlSOL. PERF.1 g/20 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 20 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1245,530000299,7400000,000000
  17W43963001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 2,5 g/50 mlSOL. PERF.2,5 g/50 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1637,810000733,3600000,000000
  . . . . . . . . . .
  25W43964001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 5 g/100 mlSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR11.245,6300001.395,8900000,000000
  13. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 98 se introduce o nouă poziție, poziția 99, cu următorul cuprins:
  99W66214001M05BA07ACIDUM RISEDRONICUM **ACTONEL 75 mgCOMPR. FILM.75 mgTHERAMEX IRELAND LIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 2 COMPR. FILM.P6L217,97500023,5100000,000000
  14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 166-168, 178 și 324 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  166W43965001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 10 g/200 mlSOL. PERF.10 g/200 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 200 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR12.461,2600002.720,9300000,000000
  167W43962001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 1 g/20 mlSOL. PERF.1 g/20 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 20 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1245,530000299,7400000,000000
  168W43963001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 2,5 g/50 mlSOL. PERF.2,5 g/50 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1637,810000733,3600000,000000
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  178W43964001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 5 g/100 mlSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR11.245,6300001.395,890000 0,000000
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  324W65219001L01AA03MELPHALANUMMELPHALAN RATIOPHARM 50 mgPULB + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.50 mgCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. X 50 MG PULB. PT. SOL. INJ./PERF. + 1 FLAC. SOLV.PR1137,500000167,8600000,000000
  15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 390 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 391-395, cu următorul cuprins:
  391W66494001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOTEK 1 g I.V.PULB. PT. SOL. PERF.1 gCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CE CONȚINE 1 G PULB. PT. SOL. PERF.PR124,56000033,2000000,000000
  392W66495001J01XA01VANCOMYCINUMVANCOTEK 500 mg I.V.PULB. PT. SOL. PERF.500 mgCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. CE CONȚINE 500 MG PULB. PT. SOL. PERF.PR117,28000023,3600000,000000
  393W66198001L01CB01ETOPOSIDUMSINTOPOZID 100 mg/5 mlCONC. PT. SOL. PERF.100 mg/5 mlTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 8 ML X 5 ML CONC. PT. SOL. PERF.PR118,91000025,5600000,000000
  394W66197001L01XA01 CISPLATINUMSINPLATIN 1 mg/1 mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/1 mlTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. X 10 ML X 10 MG CONC. SOL. PERF.S18,83200011,9400002,190000
  395W66197002L01XA01CISPLATINUMSINPLATIN 1 mg/1 mlCONC. PT. SOL. PERF.1 mg/1 mlTEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 FLAC. X 50 ML X 50 MG CONC. SOL. PERF.S125,21000032,9700000,000000
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 127 se introduce o nouă poziție, poziția 128, cu următorul cuprins:
  128W66039002C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINA HYPERICUM 0,1 mg/mlSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ0,1 mg/mlS.C. HYPERICUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN PP, FĂRĂ AC, AMBALATE INDIVIDUAL ÎNTR-UN BLIST. TRANSPARENT A 10 ML SOL. INJ.PR101,9833602,4212475,37176
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 157-159 și 169 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  157W43965001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 10 g/200 mlSOL. PERF.10 g/200 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 200 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR12.461,2600002.720,9300000,000000
  158W43962001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 1 g/20 mlSOL. PERF.1 g/20 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 20 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1245,530000299,7400000,000000
  159W43963001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 2,5 g/50 mlSOL. PERF.2,5 g/50 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 50 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR1637,810000733,3600000,000000
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  169W43964001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **IG VENA 5 g/100 mlSOL. PERF.5 g/100 mlKEDRION SPAITALIACUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 100 ML SOL. PERF. + 1 SET ADMINISTRAREPR11.245,6300001.395,8900000,000000
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 164 se introduce o nouă poziție, poziția 165, cu următorul cuprins:
  165W66039002C01CA24EPINEPHRINUMADRENALINA HYPERICUM 0,1 mg/mlSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ0,1 mg/mlS.C. HYPERICUM - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN PP, FĂRĂ AC, AMBALATE INDIVIDUAL ÎNTR-UN BLIST. TRANSPARENTA 10 ML SOL. INJ.PR10,00001,9833602,4212475,37176
  19. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, poziția 114 se modifică și va avea următorul cuprins:
  114W66221001B01AB01HEPARINUM **HEPARIN-BELMED 5.000 UI/mlSOL. INJ.5.000 UI/mlC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 FLAC. X 5 ML SOL. INJ.PR513,38240016,33680020,263200
  20. La secțiunea P11 „Programul național de sănătate mintală - Subprogramul tratamentul toxicodependențelor“, după poziția 9 se introduce o nouă poziție, poziția 10, cu următorul cuprins:
  10W66185003N07BB04NALTREXONUMNALTREXONA AMOMED 50 mgCOMPR. FILM.50 mgAMOMED PHARMA GMBHAUSTRIACUTIE CU 4 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 COMPR. FILM.PRF288,0214289,7925000,000000
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna februarie 2020.
  Ministrul sănătății,
  Victor Sebastian Costache
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----