HOTĂRÂRE nr. 77 din 28 ianuarie 2020pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităților de măsură legale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IÎn anexa la Hotărârea Guvernului nr. 755/2004 privind aprobarea unităților de măsură legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 27 mai 2004, cu modificările și completările ulterioare, la punctul 1, subpunctul 1.1 se modifică și va avea următorul cuprins:1.1. Unități fundamentale ale Sistemului internațional de unități de măsură, denumit în continuare SI
  MărimeUnitatea
  DenumireSimbol
  Timpsecundăs
  Lungimemetrum
  Masăkilogramkg
  Intensitatea curentului electricamperA
  Temperatură termodinamicăgrade KelvinK
  Cantitate de substanțămolmol
  Intensitate luminoasăcandelăcd
  1.1.1. Definițiile unităților fundamentale ale SIUnitatea de timp Secunda, simbol s, este unitatea de timp a SI. Se definește luând valoarea numerică a frecvenței cesiului ∆_Cs, frecvența tranziției hiperfine a stării fundamentale a atomului de cesiu 133 neperturbat, fixată la 9 192 631 770 când este exprimată în unitatea Hz, unitate egală cu s^-1.Unitatea de lungimeLungimea metru, simbol m, este unitatea de lungime a SI. Se definește luând valoarea numerică a vitezei luminii în vid c, fixată la 299 792 458 când este exprimată în unitatea m/s, unde secunda este definită în termeni de ∆_Cs.Unitatea de masă Kilogramul, simbol kg, este unitatea de masă a SI. Se definește luând valoarea numerică a constantei Planck h, fixată la 6,626 070 15 x 10^-34 când este exprimată în unitatea J s, care este egală cu kg m^2 s^-1, unde metrul și secunda sunt definite în termeni de c și ∆_Cs.Unitatea de intensitate a curentului electricAmperul, simbol A, este unitatea de curent electric a SI. Se definește luând valoarea numerică a sarcinii electrice elementare e, fixată la 1,602 176 634 x 10^-19 când este exprimată în unitatea C, care este egală cu A s, unde secunda este definită în termeni de ∆_Cs.Unitatea de temperatură termodinamicăGrade Kelvin, simbol K, este unitatea de temperatură termodinamică a SI. Se definește luând valoarea numerică a constantei Boltzmann k, fixată la 1,380 649 x 10^-23 când este exprimată în unitatea J K^-1, care este egală cu kg m^2 s^-2 K^-1, unde kilogramul, metrul și secunda sunt definite în termeni de h, c și ∆_Cs.Unitatea de cantitate de substanțăMolul, simbol mol, este unitatea de cantitate de substanță a SI. Un mol conține exact 6,022 140 76 x 10^23 entități elementare. Acest număr, denumit «numărul lui Avogadro», corespunde valorii numerice fixate a constantei lui Avogadro N_A când este exprimată în unitatea mol^-1.Cantitatea de substanță a unui sistem, simbol n, este o măsură a numărului de entități elementare specificate. O entitate elementară poate fi un atom, o moleculă, un ion, un electron, orice altă particulă sau grup specificat de particule.Unitatea de intensitate luminoasă Candela, simbol cd, este unitatea de intensitate luminoasă întro direcție dată a SI. Se definește luând valoarea numerică a eficacității luminoase a radiației monocromatice de frecvența 540 x 10^12 Hz, Kcd, fixată la 683 când este exprimată în unitatea lm W^-1, care este egală cu cd sr W^-1 sau cd sr kg^-1 m^-2 s^3, unde kilogramul, metrul și secunda sunt definite în termeni de h, c și ∆_Cs.1.1.2. Denumirea specială și simbolul unității derivate de temperatură din SI pentru exprimarea temperaturii Celsius
  CantitateUnitatea
  DenumireSimbol
  Temperatura grade Celsiusgrad Celsius°C
  Temperatura grade Celsius t se definește ca diferența t = T – T_0 între două temperaturi termodinamice T și T_0, unde T_0 = 273,15 K. Un interval sau o diferență de temperatură se poate exprima fie în grade Kelvin, fie în grade Celsius. Unitatea «grad Celsius» este egală cu unitatea «Kelvin
   +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data de 13 iunie 2020.Prezenta hotărâre transpune în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2019/1.258 a Comisiei din 23 iulie 2019 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Directiva 80/181/CEE a Consiliului în ceea ce privește definițiile unităților fundamentale din SI.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 28 ianuarie 2020.Nr. 77.-----