ORDIN nr. 60 din 16 ianuarie 2020privind modificarea și completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 27 ianuarie 2020  Luând în considerare Referatul Administrației Fondului pentru Mediu nr. 2.608/MDD/19.12.2019 de aprobare a proiectului de ordin privind modificarea și completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“ și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia,ținând cont de prevederile art. 6 lit. j) și m) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 11 alin. (4) și ale art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexele la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu“ și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 24 aprilie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctul IX se modifică și va avea următorul cuprins:IX. Date privind cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piața națională de către operatorii economici
  Nr. crt.Categorii EEE Cantitatea totală de EEE introdusă pe piața națională (kg)Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele prin transfer către organizații colective(kg)Cantitatea de DEEE colectată în mod individual (kg)
  Q_ti_deeeQ_ci_deee
  1Echipamente de transfer termic
  2Ecrane, monitoare și echipamente care conțin ecrane cu o suprafață mai mare de 100 cmp
  3Lămpi
  4Echipamente de mari dimensiuni, având oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm, inclusiv, printre altele: echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice și electronice; jucării, echipamente sportive și de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere și control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenți electrici
  5Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm), inclusiv, printre altele: aparate de uz casnic; echipamente de larg consum; aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice și electronice; jucării, echipamente sportive și de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere și control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenți electrici
  6Echipamente informatice și de telecomunicații de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm
  2. La anexa nr. 1, punctul X se modifică și va avea următorul cuprins:X. Date privind cantitățile de baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională de către operatorii economici
  Cantitatea introdusă (kg)Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele în mod individual (kg)Cantitatea introdusă pentru care se realizează obiectivele prin transfer către organizații colective (kg)Cantitatea colectată în mod individual (kg)
  Q_tdbapQ_cdbap
  3. La anexa nr. 1, după punctul XII se introduce un nou punct, punctul XIII, cu următorul cuprins:XIII. Date privind cantitățile de deșeuri de ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), baterii și anvelope uzate gestionate de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizareTabelul 1 - Calitatea operatorului economic care desfășoară activitatea de colectare/valorificare/salubrizare
  Calitate declarantColector Valorificator Salubrist
  Tabelul 2 - Cantitățile de deșeuri de ambalaje gestionate de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare
  Tip materialCantitatea de deșeu de ambalaj gestionată (kg)Denumire operator economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje pentru care se gestionează această cantitateC.U.I. operator economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje pentru care se gestionează această cantitate
  abcd
  Plastic (+),
  din care PET
  Sticlă (+)
  Metal (+),
  Aluminiu (+)
  Hârtie\Carton (+)
  Lemn (+)
  Tabelul 3 - Cantitățile de anvelope uzate gestionate de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare
  Cantitatea de anvelope uzate gestionată (kg)Denumire operator economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a anvelopelor uzate pentru care se gestionează această cantitateC.U.I. operator economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a anvelopelor uzate pentru care se gestionează această cantitate
  abc
  Tabelul 4 - Cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) gestionate de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare
  Categorie EEECantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice gestionată (kg)Denumire operator economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice pentru care se gestionează această cantitateC.U.I. operator economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice pentru care se gestionează această cantitate
  abcd
  Echipamente de transfer termic
  Ecrane, monitoare și echipamente care conțin ecrane cu o suprafață mai mare de 100 cmp
  Lămpi
  Echipamente de mari dimensiuni, având oricare dintre dimensiunile externe mai mare de 50 cm, inclusiv, printre altele: echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice și electronice; jucării, echipamente sportive și de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere și control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenți electrici
  Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm), inclusiv, printre altele: aparate de uz casnic; echipamente de larg consum; aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice și electronice; jucării, echipamente sportive și de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere și control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenți electrici
  Echipamente informatice și de telecomunicații de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm
  Tabelul 5 - Cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili gestionate de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare
  Cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili gestionată (kg)Denumire operator economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili pentru care se gestionează această cantitateC.U.I. operator economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili pentru care se gestionează această cantitate
  abc
  4. În anexa nr. 2, la capitolul I secțiunea a 9-a, ultimul paragraf se elimină.5. În anexa nr. 2, la capitolul I secțiunea a 10-a, ultimul paragraf se elimină.6. În anexa nr. 2, la capitolul I, după secțiunea a 12-a se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 13-a, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea a 13-a Date privind cantitățile de deșeuri de ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), baterii și anvelope uzate gestionate de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizareI. Calitatea operatorului economic care desfășoară activitatea de colectare/valorificare/salubrizare În tabelul 1 se va bifa calitatea operatorului economic care raportează cantitățile de deșeuri gestionate în concordanță cu activitatea pe care o desfășoară, respectiv colector, valorificator sau salubritate.II. Date privind cantitățile de deșeuri de ambalaje gestionate de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare1. În coloana «Tip material» din tabelul 2 se înscrie denumirea materialului de deșeu de ambalaj gestionat (de exemplu: sticlă, plastic, hârtie și carton, metal, lemn, aluminiu, PET). Materialele compozite se încadrează în funcție de materialul preponderent.2. În coloana «Cantitatea de deșeu de ambalaj gestionată (kg)» din tabelul 2 se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme, cantitățile de deșeuri de ambalaje gestionate de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare/ valorificare/salubrizare responsabili, în perioada de raportare.3. În coloana «Denumire operator economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje pentru care se gestionează această cantitate» din tabelul 2 se înscrie denumirea operatorului economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje pentru care se gestionează deșeurile de ambalaje raportate.4. În coloana «C.U.I. operator economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje pentru care se gestionează această cantitate» din tabelul 2 se înscrie codul unic de identificare al operatorului economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje pentru care se gestionează deșeurile de ambalaje raportate.III. Date privind cantitățile de anvelope gestionate de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare1. În coloana «Cantitatea de anvelope uzate gestionată (kg)» din tabelul 3 se înscrie cu cifre arabe, în kilograme, cantitatea de anvelope uzate gestionată de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare responsabili, în perioada de raportare.2. În coloana «Denumire operator economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje pentru care se gestionează această cantitate» din tabelul 3 se înscrie denumirea operatorului economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate pentru care se gestionează anvelopele uzate raportate.3. În coloana «C.U.I. operator economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de valorificare a deșeurilor de ambalaje pentru care se gestionează această cantitate» din tabelul 3 se înscrie codul unic de identificare al operatorului economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate pentru care se gestionează anvelopele uzate raportate.IV. Date privind cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) gestionate de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare/ valorificare/salubrizare1. În coloana «Categorii EEE» din tabelul 4 se înscrie tipul de EEE gestionat (de exemplu: echipamente de transfer termic, ecrane, monitoare, lămpi, echipamente de mari dimensiuni, echipamente de mici dimensiuni, echipamente informatice și de telecomunicații de dimensiuni mici) în perioada de raportare.2. În coloana «Cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice gestionată (kg)» din tabelul 4 se înscriu cu cifre arabe, pe categorie de EEE, în kilograme, cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) gestionate de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare responsabili în perioada de raportare.3. În coloana «Denumire operator economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) pentru care se gestionează această cantitate» din tabelul 4 se înscrie denumirea operatorului economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor echipamente electrice și electronice (DEEE) pentru care se gestionează deșeurile de ambalaje raportate.4. În coloana «C.U.I. operator economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice pentru care se gestionează această cantitate» din tabelul 4 se înscrie codul unic de identificare al operatorului economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) pentru care se gestionează deșeurile de ambalaje raportate.V. Date privind cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili gestionate de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare/ valorificare/salubrizare1. În coloana «Cantitatea de deșeuri de baterii și acumulatori portabili gestionată (kg)» din tabelul 5 se înscriu cu cifre arabe, în kilograme, cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili gestionate de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare responsabili, în perioada de raportare.2. În coloana «Denumire operator economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili pentru care se gestionează această cantitate» din tabelul 5 se înscrie denumirea operatorului economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili pentru care se gestionează deșeurile de baterii și acumulatori portabili raportate.3. În coloana «C.U.I. operator economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili pentru care se gestionează această cantitate» din tabelul 5 se înscrie codul unic de identificare al operatorului economic autorizat pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili pentru care se gestionează deșeurile de baterii și acumulatori portabili raportate.7. În anexa nr. 2, la capitolul III punctul 4, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) cantitățile de deșeuri de ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), baterii și anvelope uzate gestionate de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare.8. În anexa nr. 2, la capitolul III punctul 5, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:l) contribuția de 2 lei/kg datorată de operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare și raportează deșeuri pentru contribuabilii prevăzuți la lit. v) și y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate, și cantitățile de deșeuri constatate de Administrația Fondului pentru Mediu.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  București, 16 ianuarie 2020.Nr. 60.----