HOTĂRÂRE nr. 341 din 2 mai 2000pentru aprobarea contractării unui credit extern de către Societatea Comercială de Avioane Craiova - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 8 mai 2000    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituţia României, ale art. 22 alin. (1) lit. b) şi ale art. 35 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Societatea Comercială de Avioane Craiova S.A. este autorizata sa contracteze un credit extern în valoare de 30 milioane dolari S.U.A. pentru fabricarea în anul 2000 a 5 avioane IAR-99 SOIM destinate Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru realizarea unor obiective din programul de retehnologizare a societăţii comerciale.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor garantează în numele statului creditul extern prevăzut la art. 1, precum şi primele de asigurare, dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente, credit al cărui beneficiar este Societatea Comercială de Avioane Craiova - S.A.  +  Articolul 3Rambursarea creditului, a primelor de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor şi a celorlalte costuri aferente va fi asigurata de Societatea Comercială de Avioane Craiova - S.A. pe măsura încasării contravalorii livrărilor de la Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 4Selectarea finanţatorului va fi efectuată de Ministerul Finanţelor pe baza ofertelor de finanţare prezentate de Societatea Comercială de Avioane Craiova - S.A.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:----------------Ministrul industriei şi comerţului,Radu Berceanup. Ministrul apărării naţionale,Ioan Tudor Bogdan,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescu,secretar de stat------------