ORDIN nr. 62/C din 10 ianuarie 2020privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor interjudețene din subordine
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 16 ianuarie 2020  Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1998 privind înființarea Institutului Național de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., cu modificările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor interjudețene din subordine, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Tarifele pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor interjudețene din subordine se actualizează anual.  +  Articolul 3Institutul Național de Expertize Criminalistice va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului justiției nr. 2.857/C/2010 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor interjudețene din subordine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2011, se abrogă.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul justiției,
  Marian-Cătălin Predoiu
  București, 10 ianuarie 2020.Nr. 62/C.  +  ANEXĂ
  Tarifele pentru efectuarea expertizelor criminalistice
  în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
  și al laboratoarelor interjudețene
  Genul expertizeiSituațiaTariful* expertizei în funcție de obiectivele dispuse (lei)* În funcție de complexitatea expertizei, precum și în raport cu volumul de muncă, aparatura și materialele utilizate, tariful poate fi majorat.
  1-3 problemePentru fiecare problemă suplimentară
  Expertiză criminalisticăPrima expertiză1.100110
  Fiecare nouă expertiză1.100110
  ----