DECIZIE nr. 6 din 13 ianuarie 2020pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 13 ianuarie 2020  Având în vedere propunerea ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, formulată prin Adresa nr. 181.054 din 24 decembrie 2019, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.230 din 24 decembrie 2019, în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, al art. 3 alin. (9) și (10) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICLa articolul 1 al Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 1 octombrie 2014, cu modificările ulterioare, punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:6. Liviu Bostan, membru, consilier cabinet ministru - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  București, 13 ianuarie 2020.Nr. 6.----