HOTĂRÂRE nr. 358 din 3 mai 2000privind acordarea unui împrumut de la trezoreria generală a statului Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 5 mai 2000    În temeiul art. 107 din Constituţia României şi al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin Legea nr. 128/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa acorde Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională un împrumut din contul general al trezoreriei statului, în suma de 464 miliarde lei.  +  Articolul 2Suma împrumutată se pune la dispoziţie, în totalitate, de către Ministerul Finanţelor Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, în vederea plăţii drepturilor de protecţie socială a şomerilor prevăzute de legislaţia în vigoare, aferente lunilor martie şi aprilie.  +  Articolul 3Rambursarea împrumutului şi plata dobânzilor aferente se vor efectua din încasările bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, până la data de 15 decembrie 2000.  +  Articolul 4Condiţiile pentru acordarea şi rambursarea împrumutului se vor stabili prin convenţia încheiată între Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:────────────────Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes──────────────