HOTĂRÂRE nr. 985 din 27 decembrie 2019privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1055 din 31 decembrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 1 alin. (4) și art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă registrul agricol pentru perioada 2020-2024. Formularele registrului agricol sunt prevăzute în anexa nr. 1 „Partea I: Tabele individuale la nivel de gospodărie/exploatație agricolă individuală/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială și entități cu personalitate juridică“ și în anexa nr. 2 „Partea II: Tabele centralizatoare“.  +  Articolul 2Cheltuielile privind tipărirea și difuzarea registrelor agricole, precum și cele privind gestionarea registrului agricol în format electronic vor fi suportate din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, după caz.  +  Articolul 3În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituțiile publice prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare, elaborează norme tehnice privind completarea registrului agricol, aprobate prin ordin comun al conducătorilor instituțiilor respective.  +  Articolul 4Registrele agricole pentru perioada 2020-2024 se întocmesc potrivit formularelor aprobate prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1055 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Emil Dumitru,
  secretar de stat
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Florin Nicolae Creț,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Mironel Panțuroiu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  București, 27 decembrie 2019.Nr. 985.  +  ANEXĂREGISTRUL AGRICOLpentru perioada 2020-2024