LEGE nr. 62 din 24 aprilie 2000privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 28 aprilie 2000  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 42 din 8 aprilie 1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 13 aprilie 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 3, după alineatul 4 al articolului 31 se introduc alineatele 4^1 şi 4^2 cu următorul cuprins:"Activităţile sanitare veterinare de interes public naţional din Programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului se pot concesiona de medicii veterinari cu drept de libera practica, în baza contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.Certificatele sanitare veterinare de sănătate şi cele de transport pe teritoriul tarii se eliberează de medicii veterinari oficiali."2. La articolul I punctul 3, alineatul 6 al articolului 31 va avea următorul cuprins:"Pentru eliberarea autorizaţiilor, avizelor şi certificatelor prevăzute la alineatul precedent se stabilesc taxele cuprinse în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta lege, care se plătesc anticipat, se constituie ca venit la bugetul de stat şi se actualizează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului."3. Anexa se înlocuieşte cu anexele nr. 1-4 cu următorul cuprins:    "ANEXA Nr. 1                          TAXELEpentru eliberarea autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare a obiectivelor şi activităţilor sanitare veterinare, a vizelor anuale sau la 2 ani ale acesteia, precum şi a autorizaţiei sanitare veterinare pentru mijloacele de transport
    Nr. crt.Obiectivul/activitateaU.M.Taxa (lei/U.M.)
    1.Staţie de incubaţie, laborator sanitar veterinar, laborator de control al furajelor, cabinet veterinarobiectiv50.000
    2.Fermă de animale, expoziţie, menajerie de animale şi grădină zoologică, staţiune de montă naturală la animale şi punct de însămânţare artificială, bazine piscicole, târg de animale, bază de achiziţie a animalelorobiectiv100.000
    3.Unităţi de prelucrare industrială a cadavrelor de animale, a subproduselor necomestibile de origine animală confiscate în condiţiile legii, farmacii veterinare, clinici veterinare, spital veterinarobiectiv200.000
    4.Fermă de carantină, depozit de produse de uz veterinar, unităţi de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizareobiectiv500.000
    5.Pensiune pentru animale de companie, şcoală de dresaj pentru câini, frizerie pentru animale de companieobiectiv500.000
    6.Unităţi producătoare de medicamente, biopreparate şi alte produse de uz veterinar, unităţi specializate pentru producţia de biostimulatori, premixuri, nutreţuri medicamentoase şi nutreţuri combinateobiectiv1.000.000
    7.Centru de colectare şi prelucrare a laptelui, chioşc, tonetă, hot-dog, simigerie, gogoşerie, standobiectiv50.000
    8.Patiserie, plăcintărie, punct alimentar, restaurant tip "expres", vagoane C.F.R., cambuză navăobiectiv100.000
    9.Depozit pentru subproduse brute, necomestibile (piei, lână, coarne, ongloane, pene şi puf), centru de tăiere, centre de colectare a peştelui, punct de colectare a batracienilor, gasteropodelor, fructelor de mare etc., chioşc pentru desfacerea peştelui şi a produselor din peşte, restaurant-pensiune şi/sau de tip familial, restaurant pe nave, pizzerie, ceainărie, rotiserie, bodegă, bufet, bistro, fast-foodobiectiv300.000
    10.Carmangerie, cherhana, unitate pentru prelucrarea semiconservelor din peşte, unităţi de colectare şi depozitare a ouălor, unităţi de colectare şi depozitare a mierii şi produselor apicole, berărie, braserie, bar, birt, cofetărie, măcelărieobiectiv400.000
    11.Alte unităţi nenominalizate de prelucrare şi depozitare a cărnii, a produselor şi subproduselor necomestibile, a mierii de albine şi a altor produse apicole, patiserie, plăcintărie, restaurant lacto-vegetarian şi/sau dietetic, laborator-cofetărieobiectiv600.000
    12.Atelier pentru preparate din carne, cateringobiectiv700.000
    13.Depozit frigorific, fabrică pentru preparate şi semipreparate culinare din carne şi mixte, antrepozit frigorific pentru peşte, fabrică de îngheţată, depozit alimentar, restaurant, zahana, restaurant cu autoservire şi/sau expres, hală pentru desfacerea produselor de origine animalăobiectiv800.000
    14.Unitate de prelucrare a batracienilor, gasteropodelor, fructelor de mare etc.obiectiv1.000.000
    15.Fabrică pentru preparate din carne, fabrică pentru conserve din carne, fabrică pentru semiconserve din carne, fabrică pentru salamuri crude uscate, unitate pentru prelucrarea membranelor naturale (intestine de bovine, cabaline, porcine, ovine, caprine), fabrică pentru conserve din peşte, fabrică pentru semiconserve din peşte, fabrică de produse lactate, unitate de colectare şi prelucrare a ouălor, unităţi de colectare şi prelucrare a mierii de albine şi a altor produse apicole, restaurant, indiferent de specific, magazin alimentar mixtobiectiv1.200.000
    16.Abator, antrepozit frigorificobiectiv1.500.000
    17.Combinat pentru carneobiectiv2.000.000
                    Autorizarea mijloacelor de transport
    Nr. crt.Mijlocul de transportU.M.Taxa (lei/U.M.)
    1.ŞlepMijloc de transport50.000
    2.Vagon pentru transportul animalelor, vagon frigorific şi izoterm pentru produse de origine animalăMijloc de transport100.000
    3.Navă pescador, aeronavă cargoMijloc de transport250.000
    4.Mijloace auto specializate pentru transportul animalelor, produselor de origine animală, furajelor, produselor de uz veterinar şi al altor produse supuse controlului sanitar veterinarMijloc de transport300.000
      NOTĂ:    Autorizaţiile sanitare veterinare de funcţionare se vizează anual sau la 2 ani, în funcţie de obiectul de activitate, percepandu-se jumătate din taxa prevăzută pentru eliberarea acestora.    ANEXA Nr. 2                       TAXELEpentru eliberarea avizului sanitar veterinar de import/export, tranzit, a acordului sanitar veterinar de import, a certificatului de abilitare şi a certificatului de înregistrare a medicamentelor, produselor biologice şi a altor produse de uz veterinar
    Nr. crt.SpecificaţieU.M.Taxa (lei/U.M./produs)
    1.Medicamente, produse biologice, kituri de uz veterinarbucată/flacon10
    2.Materii prime furajere, furaje concentrate, premixuri, aditivi furajeri, făinuri proteicetonă150
    3.Animale mici şi mijlocii pentru reproducţie, animale mici şi mijlocii pentru măcelărie, animale mici şi mijlocii pentru concurs, pentru expoziţii, păsări exoticecap500
    4.Familii de albinefamilie1.000
    5.Ouă de incubaţie1.000 bucăţi1.000
    6.Păsări pentru carne, păsări pentru reproducţie, păsări pentru concurs, pentru expoziţii, pentru alte manifestări100 capete2.500
    7.Animale mari pentru măcelărie, animale mari pentru concurs, animale mari pentru reproducţiecap2.500
    8.Pui de o zi1.000 capete5.000
    9.Hrană pentru animale de companie şi exotice (conserve sau deshidratată)tonă5.000
    10.Ouă de viermi de mătasekg15.000
    11.Animale de companie (câini, pisici, maimuţe), animale de menajerie, faună acvaticăcap15.000
    12.Acord sanitar veterinar de importbucată30.000
    13.Certificat de abilitarebucată250.000
    14.Certificat de înregistrare a medicamentelor, a produselor biologice şi a altor produse de uz veterinar de la producătorii indigeni şi străinibucată7.000.000
    15.Mostre, produse de uz veterinar pentru înregistrare, mostre până la 100 kg, aviz sanitar veterinar de tranzitbucată/flacon/ mijloc de transportNu se taxează
    16.Ouă pentru consum10.000 bucăţi5.000
    17.Lapte lichidhl1.000
    18.Slănină crudă, untură, grăsimi tehnice, organe necomestibile, clei de oase, coarne, căzătură de coarne, copite, unghii, ongloanetonă3.000
    19.Subproduse comestibile (cap, creier, limbă, burtă, organe, membrane naturale etc.), lapte praf, unt, subproduse lactate (zer, cazeină etc.), cochilii de melci, izolat proteic alimentar, alte ingrediente, aditivi şi emulgatori alimentari, gelatină alimentară şi tehnică, enzime pentru industria alimentară, adezivi pentru industria alimentarătonă5.000
    20.Lână, păr, pene, puf, piei brute, piei prelucratetonă7.000
    21.Lapte condensat, brânzeturi, caşcaval, îngheţată, praf de îngheţată, ingrediente pentru îngheţată, cheagtonă8.000
    22.Carne din toate speciile, conserve, semiconserve, preparate din carne, produse lactate proaspete (iaurt, frişcă etc.), produse din ouă (praf de ouă, maioneză, melanj), miere de albine, produse apicole (ceară, polen, venin, lăptişor de matcă etc.), peşte proaspăt, refrigerat, congelat, produse din peşte, inclusiv icre, pulpe de broască, carne de melci, midii, stridii, scoici, raci, fructe de mare, vânat mare, vânat mic, gogoşi de mătase, condimente, amestec de condimente, membrane artificialetonă10.000
    23.Tranzit al produselor de origine animală-Nu se percep taxe
    24.Ajutoare umanitare, donaţii de produse alimentare de origine animală-Nu se percep taxe
    25.Mostre de produse de origine animală până la 100 kg-Nu se percep taxe
      ANEXA Nr. 3                         TAXELEpentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea şi construirea de noi obiective supuse controlului sanitar veterinar    Taxele pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea şi construirea de noi obiective supuse controlului sanitar veterinar sunt în valoare de 50% din taxa prevăzută pentru autorizarea sanitară veterinara de funcţionare a acestora.    ANEXA Nr. 4                          TAXELEpentru eliberarea certificatului sanitar veterinar pentru transportul animalelor, produselor de origine animala, furajelor şi altor mărfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum şi a certificatului sanitar veterinar pentru transportul internaţional al animalelor, produselor de origine animala, furajelor şi altor mărfuri supuse controlului sanitar veterinar
    Nr. crt.SpecificaţieU.M.Taxa (lei/U.M.)
    1.Certificat sanitar veterinar pentru transportul animalelor, materialului seminal, ovulelor, embrionilor, produselor de origine animală, comestibile şi necomestibilecertificat10.000
    2.Certificat sanitar veterinar de sănătatecertificat5.000
    3.Certificat sanitar veterinar pentru transportul furajelor, premixurilor, aditivilor furajericertificat10.000
    4.Certificat sanitar veterinar pentru transportul trofeelor de vânătoarecertificat20.000
    5.Certificat sanitar veterinar pentru transportul internaţional al animalelor, materialului seminal, ovulelor, embrionilor, produselor de origine animală, comestibile şi necomestibilecertificat30.000
   +  Articolul IILegea sanitară veterinara nr. 64/1974, republicată, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION DIACONESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA--------