ORDIN nr. 5.219 din 9 septembrie 2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 20 octombrie 2010  În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările ulterioare,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, cu proba de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul școlar 2010-2011.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene și al municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  București, 9 septembrie 2010.Nr. 5.219.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEde recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internaționalăpentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de evaluare acompetenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursulînvățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine,
  care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională
  studiată pe parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat
  1. Limba engleză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  012345
  1.Preliminary English Test/PET FOR SCHOOLSPET/Preliminary/Preliminary for SchoolsB1Promovat/Cambridge English scale: 140-170University of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) - www.cambridgeenglish.org/
  2.First Certificate in English/First Certificate in English for SCHOOLSFCE/First/FirstB2Promovat/Cambridge English scale: 160-190
  3.Certificate Advanced EnglishCAE/AdvancedC1Promovat/Cambridge English scale: 180-210
  4.Certificate of Proficiency in EnglishCPE/ProficiencyC2Promovat/Cambridge English scale: 200-230
  5.Business English Certificate- Preliminary- Vantage- HigherBECB1B2C1PromovatPromovatPromovatUniversity of Cambridge - Cambridge English Language Assessment/former University of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL) - www.cambridgeenglish.org/
  6.International English Language Testing SystemIELTSPunctaj0-94-5 puncte B15,5-6,5 puncte B27-8 puncte C18,5-9,0 puncte C2British Council Romania; Cambridge English Language Assessment; IELTS Australiawww.ielts.org
  7.Test of English as a Foreign Language - Internet-based TestsTOEFL (iBT)Reading:0-30Listening:0-30Speaking:0-30Writing:0-30Total - 0-12057-86 puncte B187-109 puncte B2110-120 puncte C1Educational Testing Service (ETS) www.ets.org
  8.Test of English for International CommunicationTOEICListening:5-495Reading:5-495Speaking:0-200Writing:0-200Listening:minimum 275 puncte - B1minimum 400 puncte - B2minimum 490 puncte - C1Readingminimum 275 puncte -B1minimum 385 puncte - B2minimum 455 puncte - C1Speakingminimum 120 puncte - B1minimum 160 puncte - B2minimum 200 puncte - C1Writingminimum 120 puncte - B1minimum 150 puncte - B2minimum 200 puncte - C1
  9.TRINITYIntegrated Skills in EnglishTRINITY ISEISE I - B1ISE II - B2ISE III - C1ISE IV - C2PromovatPromovatPromovatPromovatTRINITY College London
  10.Examenele ECLECLIndependent User - B1Independent User - B2ProficientUser - C1PromovatPromovatPromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages/Centrul de Limbi Străine al Universității București
  11.Basic Communication Certificate in EnglishBCCEB1PromovatHellenic American University, New Hampshire/CITE Romania
  12.Examination for the Certificate of Competency in EnglishECCEB2PromovatCambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania
  13.Advanced Level Certificate in EnglishALCEC1PromovatHellenic American University, New Hampshire/CITE Romania
  14.Examination for the Certificate of Competency in EnglishECPEC2PromovatCambridge Michigan Language Assessments, Michigan/CITE Romania
  15.Ascentis Anglia ESOLAscentis Anglia ESOLB1-C2PromovatAnglia Examination Syndicate limited/S.C. Eurolink College - S.R.L. Romania
  16.LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)-B1Promovat/40-51 puncteLearning Resources Network - www.lrnglobal.org
  17.LRN Level 1 Level Certificate in ESOL International-B2Promovat/40-51 puncte
  18.LRN Level 2 Level Certificate in ESOL International-C1Promovat/50-64 puncte
  19.LRN Level 3 Level Certificate in ESOL International-C2Promovat/50-64 puncte
  20.LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)IELCAB1Promovat/80-119 puncte
  21.LRN Level 1 Level Certificate in ESOL InternationalIELCAB2Promovat/120-159 puncte
  22.LRN Level 2 Level Certificate in ESOL InternationalIELCAC1Promovat/160-199 puncte
  23.LRN Level 3 Level Certificate in ESOL InternationalIELCAC2Promovat/200 puncte
  24.ESOL International All Modes (Entry 3)-B1Promovat minimum 55%English Speaking Board www.esbuk.org
  25.ESOL International All Modes Level 1 B2GCSEB2Promovat minimum 55%
  26.ESOL International All Modes Level 2 C1GCSEC1Promovat minimum 55%
  27.ESOL International All Modes Level 3 C2GCE A levelC2Promovat minimum 55%
  28.LanguageCert in International English for Speakers of Other LanguagesIESOLB1-C2PromovatPeopleCert Qualifications Ltd. www.languagecert.org
  29.London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications- English Language Skills AssessmentLCCI ELSAB1B2C1Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncteEducational Development International (EDI) www.lcciromania.ro
  30.London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications- Junior English Test- Senior English TestLCCIJETSET- Level 4- Level 5- Level 6B1B2C1Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte
  31.London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications- English for BusinessLCCIEfB - Level 1EfB - Level 2EfB - Level 3B1B2C1Au fost evaluate toate cele patru competențe și a fost obținut punctajul minim, după cum urmează:Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 puncte
  32.Pearson LCCIEntry 3Certificate in ESOL International(CEFR B1)Pearson EDIJETSET Level 4B1ListeningminimumPearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk
  0-20 puncte10 puncte - B1
  Readingminimum
  0-40 puncte20 puncte - B1
  Speakingminimum
  0-20 puncte10 puncte - B1
  Writingminimum
  0-40 puncte20 puncte - B1
  Max.minimum
  120 puncte60 puncte - B1
  33.Pearson LCCILevel 1Certificate in ESOL International(CEFR B2)Pearson EDIJETSET Level 5B2ListeningminimumPearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk
  0-30 puncte15 puncte - B2
  Readingminimum
  0-60 puncte30 puncte - B2
  Speakingminimum
  0-40 puncte20 puncte - B2
  Writingminimum
  0-60 puncte30 puncte - B2
  Max.minimum
  190 puncte95 puncte - B2
  34.Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1)Pearson EDI ETSET Level 6C1ListeningminimumPearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk
  0-30 puncte15 puncte - C1
  Readingminimum
  0-60 puncte30 puncte - C1
  Speakingminimum
  0-40 puncte20 puncte - C1
  Writingminimum
  0-60 puncte30 puncte - C1
  Max.minimum
  190 puncte95 puncte - C1
  35.Pearson LCCI Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2)Pearson EDI JETSET Level 7C2ListeningminimumPearson EDI Qualifications are awarded by Pearson Education Limited www.lcci.org.uk
  0-30 puncte15 puncte - C2
  Readingminimum
  0-60 puncte30 puncte - C2
  Speakingminimum
  0-40 puncte20 puncte - C2
  Writingminimum
  0-60 puncte30 puncte - C2
  Max.minimum
  190 puncte95 puncte - C2
  36.Level 1Pearson LCCIEnglish for BusinessPearson LCCIIQ English for BusinessLevel 1B1ListeningminimumPearson LCCIwww.lcci.org.uk
  0-30 puncte15 puncte - B1
  Reading and Writingminimum
  0-100 puncte50 puncte - B1
  Speakingminimum
  0-100 puncte50 puncte - B1
  Total B1minimum 115 puncte
  37.Level 2Pearson LCCIEnglish for BusinessPearson LCCIIQ English for BusinessLevel 2B2Listeningminimum Pearson LCCIwww.lcci.org.ukx
  0-30 puncte18 puncte - B2
  Reading and Writingminimum
  0-100 puncte60 puncte - B2
  Speakingminimum
  0-100 puncte60 puncte - B2
  Total B2minimum
  138 puncte
  38.Level 3Pearson LCCIEnglish for BusinessPearson LCCIIQ English for BusinessLevel 3C1ListeningminimumPearson LCCIwww.lcci.org.uk
  0-30 puncte21 puncte - C1
  Reading and Writingminimum
  0-100 puncte70 puncte - C1
  Speakingminimum
  0-100 puncte70 puncte - C1
  Total C1minimum
  161 puncte
  39.Level 4Pearson LCCIEnglish for BusinessPearson LCCIIQ English for BusinessLevel 4C2ListeningminimumPearson LCCIwww.lcci.org.uk
  0-30 puncte24 puncte - C2
  Reading and Writingminimum
  0-100 puncte80 puncte - C2
  Speakingminimum
  0-100 puncte80 puncte - C2
  Total C2minimum
  184 puncte
  40.Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)Pearson Test of English (PTE) General Level 2B1ListeningminimumEdexcel www.pearsonpte.com
  0-25 puncte13 puncte - B1
  Readingminimum
  0-25 puncte13 puncte - B1
  Speakingminimum
  0-25 puncte13 puncte - B1
  Writingminimum
  0-25 puncte13 puncte - B1
  Total B1 minimum52 puncte
  41.Pearson Edexcel Entry Level 1 Certificate in ESOL InternationalPearson Test of English (PTE) General Level 3B2ListeningminimumEdexcel www.pearsonpte.com
  0-25 puncte15 puncte - B2
  Readingminimum
  0-25 puncte15 puncte - B2
  Speakingminimum
  0-25 puncte15 puncte - B2
  Writingminimum
  0-25 puncte15 puncte - B2
  Total B2minimum60 puncte
  42.Pearson Edexcel EntryLevel 2Certificate in ESOL InternationalPearson Test of English (PTE) GeneralLevel 4C1ListeningminimumEdexcelwww.pearsonpte.com
  0-25 puncte17 puncte - C1
  Reading minimum
  0-25 puncte 17 puncte - C1
  Speakingminimum
  0-25 puncte17 puncte - C1
  Writingminimum
  0-25 puncte17 puncte - C1
  Total C1minimum68 puncte
  43.Pearson Edexcel EntryLevel 3Certificate in ESOL InternationalPearson Test of English (PTE) GeneralLevel 5C2ListeningminimumEdexcelwww.pearsonpte.com
  0-25 puncte19 puncte - C2
  Readingminimum
  0-25 puncte19 puncte - C2
  Speakingminimum
  0-25 puncte19 puncte - C2
  Writingminimum
  0-25 puncte19 puncte - C2
  Total C2minimum76 puncte
  44.Test lingvistic FEDEFEDEB1Minimum - 100 puncteFEDEwww.fede.education
  Maximum - 200 puncte
  B2Minimum - 200 puncte
  Maximum - 400 puncte
  C1Minimum - 200 puncte
  Maximum - 400 puncte
  45.OXFORD TEST OF ENGLISHOXFORD-NICULESCU Education - S.R.L.B181-110 puncteOXFORD-NICULESCU Education - S.R.L.www.niculescu.ro
  B2111-140 puncte
  2. Limba franceză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  012345
  1.Diplôme d’études en langue françaiseDELFB1PromovatCentre international d’études pédagogiques (CIEP) - Ministère de l’Éducation Nationale www.ciep.fr
  B2Promovat
  2.Diplôme approfondi de langue françaiseDALFC1Promovat
  C2Promovat
  3.Test de connaissance du françaisTCFA1-C2B1
  4.Test d’évaluation du françaisTEFA1-C2B1Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) www.fda.ccip.fr
  5.L’examen ECLECLB1B2C1PromovatPromovatPromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languageswww.ecl.huCentrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro
  6.Test lingvistic FEDEFEDEB1B2C1Minimum - 100 puncteMaximum - 200 puncteMinimum - 200 puncteMaximum - 400 puncteMinimum - 200 puncteMaximum - 400 puncteFEDEwww.fede.education
  3. Limba germană
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  012345
  1.Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe)DSD 2B2-C1B2Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK)www.kmik.orghttp:www.auslandsschulwesen.de
  2.Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Erste Stufe)DSD 1B1B1
  3.Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch- Zertifikat Deutsch für Jungedliche- Zertifikat Deutsch- Mittelstufe Deutsch- Oberstufe DeutschWirtschaftssprache DeutschÖSD-/-ZD-MD-/-WDB1B2B2C1C2PromovatPromovatPromovatBundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK)www.osd.atwww.bmukk.gv.at
  4.Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jungedliche-B1PromovatGoethe - Institutwww.goethe.de/pruefungenGoethe - Institutwww.goethe.de/pruefungen
  5.Goethe - Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Erwachsene-B1Promovat
  6.Goethe - Zertifikat B2-B2Promovat
  7.Goethe - Zertifikat C1-C1Promovat
  8.Goethe - Zertifikat C2: Großes Deutsches SprachdiplomGDSC2Promovat
  9.Der Test Deutsch als FremdspracheTest DaFB1+ – C1B2Test DaF - Institutwww.testdaf.de
  10.ECL - ZertifikatECLB1B2C1PromovatPromovatPromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languageswww.ecl.huCentrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.www.eurocenter.ro
  11.Test lingvistic FEDEFEDEB1B2C1Minimum - 100 puncteMaximum - 200 puncteMinimum - 200 puncteMaximum - 400 puncteMinimum - 200 puncteMaximum - 400 puncteFEDEwww.fede.education
  4. Limba italiană
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  1.Certificazione di Italiano come Lingua Straniere- Livello Uno- Livello Due- Livello Tre- Livello QuatroCILSB1B2C1C2PromovatPromovatPromovatPromovatUniversita per Stranieri di Siena www.unistrasi.it
  2.Certificazione della lingua italianaCELI 2CELI 3CELI 4CELI 5B1B2C1C2PromovatPromovatPromovatPromovatUniversita per Stranieri di Perugia www.cvcl.it
  3.L’esame ECLECLB1B2C1PromovatPromovatPromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu Centrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L. www.eurocenter.ro
  4.Test lingvistic FEDEFEDEB1B2C1Minimum - 100 puncteMaximum - 200 puncteMinimum - 200 puncteMaximum - 400 puncteMinimum - 200 puncteMaximum - 400 puncteFEDEwww.fede.education
  5. Limba spaniolă
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  012345
  1.Diploma de Español como Lengua Extranjera - Diploma de Español Nivel B1 (Inicial) - Diploma de Español Nivel B2 (Intermedio) - Diploma de Español Nivel C1 (Intermedio) - Diploma de Español Nivel C2 (Superior) - Diploma de Español Nivel A2/B1 escolarDELE B1 B2 C1 C2 A2/B1 scolarB1 B1 B2 C1 C2 B1PromovatPromovatPromovatPromovatPromovatPromovatMinisterio de Educación - Instituto Cervantes http: diplomas.cervantes.es*
  2.El examen ECLECLB1 B2 C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languageswww.ecl.huCentrul Național de Examinare ECL: Eurocenter Amoba - S.R.L.www.eurocenter.ro
  3.Test lingvistic FEDEFEDEB1B2C1Minimum - 100 puncteMaximum - 200 puncteMinimum - 200 puncteMaximum - 400 puncteMinimum - 200 puncteMaximum - 400 puncteFEDEwww.fede.education
  * În situații excepționale, determinate de emiterea cu întârziere a diplomei competențelor lingvistice pentru limba spaniolă (DELE) de către Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Spania, se va recunoaște și echivala „Certificatul de aptitudini“ emis de Institutul Cervantes.
  6. Limba portugheză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul
  1.Diploma Elementar de Portugues Lingua EstrangeiraDEPLEB1PromovatMinistério da Educaçăo -Centro de Avaliaçao de Portugues Lingua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple
  2.Diploma Intermédio de Portugues Lingua EstrangeiraDIPLEB2Promovat
  3.Diploma Avançado de Portugues Lingua EstrangeiraDAPLEC1Promovat
  4.Diploma Universitário de Portugues Lingua EstrangeiraDUPLEC2Promovat
  5.Test lingvistic FEDEFEDEB1 B2 C1Minimum - 100 puncte Maximum - 200 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncte Minimum - 200 puncte Maximum - 400 puncteFEDE www.fede.education
  7. Limba japoneză
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Japanese Language Proficiency TestJLPTN3-B1 N2-B2 N1-C1Promovat Promovat PromovatAsociația Profesorilor de Limbă Japoneză din România
  8. Limba rusă
  Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiții minime pentru recunoaștere și echivalareInstituția/organizația care eliberează certificatul/diploma/administrează examenul
  1.Examene ECLECLIndependent user - B1 Independent user - B2 Proficient user - C1Promovat Promovat PromovatEuropean Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages www.ecl.hu
  2.Russian for Everyday Communication-Threshold level - B1 Vantage level - B2 Effective operational proficiency level - C1 Mastery level Promovat Promovat Promovat PromovatPushkin State Russian Language Institute www.pushkin.institute/en/ certificates/
  (la 10-01-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 5.543 din 12 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 10 ianuarie 2020 )
   +  Anexa nr. 3METODOLOGIEde recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeanăpentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitaledin cadrul examenului de bacalaureat