ORDIN nr. 1.942 din 24 decembrie 2019privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, precum și modificarea acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. V.S.C. 2.933 din 23.12.2019 al Agenției Naționale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La anexa nr. 1, punctul 3 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2019“ va avea următorul cuprins:3. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2019
  -mii lei-
  Programele naționale de sănătate publicăBuget de stat
  Credite de angajamentCredite bugetare
  I. Programul național de boli transmisibile, din care:702.025701.059
  Programul național de vaccinare339.798338.857
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare2.8032.803
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV327.998327.998
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei30.37030.345
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței1.0561.056
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă1.7241.724
  III. Programul național de securitate transfuzională118.047118.047
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:95.16495.164
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin7.7687.768
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică1.7431.743
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană61.43561.435
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale 16.39316.393
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer5.2095.209
  Programul național de boli endocrine132132
  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D1.5111.511
  Programul național de tratament pentru boli rare700700
  Programul național de management al registrelor naționale273273
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate1.3251.325
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului25.61425.614
  Total buget programe naționale de sănătate publică 2019943.899942.933
  MS - acțiuni centralizate nerepartizate00
  TOTAL BUGET943.899942.933
   +  Articolul IISe prelungește aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 martie 2020.  +  Articolul IIIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Victor Sebastian Costache
  București, 24 decembrie 2019.Nr. 1.942.-----