DECRET nr. 17 din 3 februarie 1976pentru modificarea Decretului nr. 367/1971 privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive, devenit Legea nr. 77/1971
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 6 din 4 februarie 1976    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Decretul nr. 367/1971 privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive, devenit Legea nr. 77/1971, se modifica după cum urmează:1. Articolul 2 literele b) c) şi f) vor avea următorul cuprins:"b) armele de tir, care sînt arme de foc sau arme cu aer ori alte gaze comprimate, special fabricate ori confectionate pentru trageri sportive, omologate sau recunoscute ca atare de Federaţia română de tir;""c) armele de vînătoare, care sînt arme de foc cu glont, cu alice sau mixte, ori arme cu aer sau alte gaze comprimate, fabricate special pentru practicarea vînătorii;""f) orice alta arma, care acţionează ca armele de foc ori ca armele cu aer sau alte gaze comprimate, avînd la baza principiul aruncarii unuia sau mai multor proiectile cu alice, gloante, schije, substanţa aprinsa luminoasa, ori al imprastierii de gaze nocive sau de neutralizare, prin forta de expansiune a gazelor provenite din detonarea unei capse ori explozia unei incarcaturi sau prin forta de destindere a aerului ori a altor gaze comprimate:"2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Prin muniţii, în sensul prezentului decret, se înţeleg cartusele, proiectilele şi incarcaturile de orice fel, care pot fi întrebuinţate la armele prevăzute în art. 2, cu excepţia acelora pentru armele cu aer comprimat".3. La articolul 5 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"Ministerul de Interne exercita de asemenea controlul asupra organizării transportului, depozitarii şi manipulării materiilor explozive la exploatările miniere la zi".4. Articolul 7 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Cetăţenii români pot fi autorizaţi să deţină şi sa poarte arme de vînătoare, arme de tir şi, dintre armele militare, numai pistol, precum şi să deţină arme de panoplie".5. Articolul 8 litera c) va avea următorul cuprins:"c) bolnavii mintal, precum şi persoanele care datorită altor afecţiuni de care suferă ar pune în primejdie propria viaţa sau pe a altora, în situaţia în care ar deţine arme sau muniţii; aceste afecţiuni se stabilesc de Ministerul Sănătăţii".6. Articolul 9 litera a) alineatul 2 se abroga.7. La articolul 24 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"Organizaţiile socialiste de stat şi asociaţiile judeţene şi din municipiul Bucureşti ale vînătorilor şi pescarilor sportivi pot deţine arme cu aer comprimat, în scopul de a organiza, pentru public, locuri de distractie constând în trageri cu aceste arme".8. Articolul 28 alineatul 2 se abroga.9. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Dotarea persoanelor fizice şi a organizaţiilor socialiste cu arme de foc militare şi cu munitia corespunzătoare, în cazurile prevăzute în art. 9 lit. c), art. 21 şi 24 alin. 1, se face de către Ministerul de Interne, prin organele militiei. Munitia necesară ulterior dotării se asigura contra cost".10. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - Asociaţia Generală a Vînătorilor şi Pescarilor Sportivi, asociaţiile judeţene şi din municipiul Bucureşti ale vînătorilor şi pescarilor sportivi pot înfiinţa, pe baza autorizaţiei eliberate de militia judeteana sau a municipiului Bucureşti în condiţiile art. 10, care se aplică în mod corespunzător, ateliere pentru repararea armelor de vînătoare, a armelor de tir sau a armelor de panoplie aparţinînd persoanelor care le deţin legal".11. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - Autorizaţiile eliberate potrivit dispoziţiilor prezentului decret se vizează periodic de către militia judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială titularul îşi are sediul".12. Articolul 49 va avea următorul cuprins:"Art. 49. - Organele militiei prevăzute la art. 48 eliberează organizaţiilor socialiste o noua autorizaţie în următoarele cazuri: a) cînd titularul şi-a schimbat denumirea; b) cînd autorizaţia s-a deteriorat; c) după completa utilizare a spaţiilor destinate înscrierii armelor, a vizei sau a sediului titularului".13. Articolul 51 se abroga.14. Articolul 52 alineatul ultim va avea următorul cuprins:"Armele şi munitiile prevăzute la art. 19 alin. 1, care nu au fost vândute în termen de 90 de zile de la data depunerii lor în magazin se considera nevandabile şi se predau organelor locale ale militiei. Aceste arme se vor transmite de militia judeteana sau a municipiului Bucureşti, prin inspectoratele silvice judeţene, Inspectoratului general de stat al silviculturii, în vederea dotării unităţilor silvice din subordine".15. Articolul 55 va avea următorul cuprins:"Art. 55. - Armele ieşite din uz şi nevandabile aparţinînd persoanelor fizice, precum şi armele propuse a fi casate ca urmare a iesirii lor din uz aparţinînd organizaţiilor socialiste, se predau organelor militiei spre a fi distruse.Armele prevăzute la alineatul precedent, care constituie raritati sau prezintă valoare istorica, documentara, ştiinţifică ori artistică, nu se distrug, ci se predau, de organele militiei, instituţiilor de cultura şi arta ori asociaţiilor cultural-artistice şi sportive, pentru a fi deţinute ca arme de panoplie, cu respectarea dispoziţiilor legale prevăzute pentru aceste arme."  +  Articolul 2Organizaţiile socialiste şi persoanele fizice care deţin, cu orice titlu, arme cu aer sau alte gaze comprimate sînt obligate ca, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului decret, să le vândă, doneze, depună în consignaţie spre vânzare sau la organele militiei, dacă nu au solicitat autorizarea deţinerii lor în condiţiile prevăzute de Decretul nr. 367/1971, devenit Legea nr. 77/1971, cu modificările aduse prin prezentul decret. În situaţia în care s-a solicitat autorizarea, termenul de 30 de zile curge de la data respingerii definitive a cererii.Dispoziţia prevăzută la alineatul precedent se aplică, în mod corespunzător, şi persoanelor încadrate în munca la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, la Asociaţia Generală a Vînătorilor şi Pescarilor Sportivi ori la asociaţiile judeţene şi din municipiul Bucureşti ale vînătorilor şi pescarilor sportivi care, pînă la data prezentului decret, au fost autorizate să deţină arme de vînătoare, proprietate personală, în interesul serviciului, fără a fi membre ale Asociaţiei Generală e Vînătorilor şi Pescarilor Sportivi.În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului decret, persoanele fizice, precum şi organizaţiile obşteşti, cu excepţia Asociaţiei Generale a Vînătorilor şi Pescarilor Sportivi şi a asociaţiilor judeţene şi din municipiul Bucureşti ale vînătorilor şi pescarilor sportivi, autorizate sa înfiinţeze ateliere de reparat arme, vor inceta orice activitate privind repararea de arme, restituindu-le pe cele pe care le deţin persoanelor de la care le-au primit în acest scop.  +  Articolul 3Decretul nr. 367/1971 privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive, devenit Legea nr. 77/1971, cu modificările aduse prin prezentul decret, se va republica, dându-se o noua numerotare articolelor.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România────────────