DECRET nr. 410 din 31 octombrie 1949privind donatiunea unor întreprinderi de arte grafice
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 68 din 1 noiembrie 1949    PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAŢIONALE A REPUBLICII POPULARE ROMÂNEÎn temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din Constituţia Republicii Populare Române,Vazand şi hotărîrea Consiliului de Miniştri cu Nr. 1.117 din 29 Octombrie 1949, Emite următorul decret:  +  Articolul 1Donatiunea către Stat a întreprinderilor de arte grafice se face prin acte de donatiune sub semnatura privată şi se accepta prin decizia Ministerului Artelor.  +  Articolul 2Pe data acceptării donaţiunilor sînt desfiinţate de drept orice contracte de arendare sau asociaţie privind aceste întreprinderi.C.I. PARHONMARIN FLOREA IONESCUMinistrul artelor,Ed. MezincescuMinistrul justiţiei,Stelian Nitulescu-------------