ORDIN nr. 1.852/1.108/2019pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.852 din 11 decembrie 2019
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.108 din 29 noiembrie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 13 decembrie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 2.258/22019 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.663 din 29.11.2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările si completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.2. La articolul 2, alineatul (1^2) se abrogă.3. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Listele prevăzute la alin. (1) și (1^1) se actualizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.5. La anexa nr 2, secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ A. „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 635 se abrogă.6. La anexa nr. 2, secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 333 și 547 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „333W58194001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlMERCK SHARP DOHMEMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. X 105 ML SUSP. ORALĂP-RF/R11.985,9520002.210,472000585,308000
  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  547W64692001J02AC04POSACONAZOLUM **NOXAFIL 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 1 FLAC. X 105 ML SUSP. ORALĂPR11.985,9520002.210,472000585,308000“
  7. La anexa nr. 2, secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 668 se introduc șase noi poziții, pozițiile 669-674, cu următorul cuprins:
  „669W51339001G01AF04MICONAZOLUMGYNOZOL 200CAPS. VAG.200 mgPHARCO IMPEX 93 - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 2 BLIST. X 3 CAPS. VAG. MOIP-RF60,8033331,0866660,000000
  670W51340001G01AF04 MICONAZOLUMGYNOZOL 400CAPS. VAG.400 mgPHARCO IMPEX 93 - S.R.L.ROMÂNIACUTIE X 1 BLIST. X 3 CAPS. VAG. MOIP-RF31,5400002,0800000,000000
  671W66212001J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINA ATB 250 mgCOMPR. FILM.250 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILMPRF101,0114281,3662851,252715
  672W66213001J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINA ATB 500 mgCOMPR. FILM.500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILMPRF103,0102854,0680000,405000
  673W65835001J02AC04POSACONAZOLUM **POSACONAZOL MYLAN 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlMYLAN IRELAND LIIMTEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPAC DIN PE CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ȘI O LINGURIȚĂ DE MĂSURARE A DOZELOR X 105 ML SUSP. ORALĂPR11.654,9600001.842,0600000,000000
  674W66004003J05AF05LAMIVUDINUMLAMIVUDINA AUROBINDO 150 mgCOMPR. FILM.150 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 60 COMPR. FILM.PR603,4803334,2488330,000000“
  8. La anexa nr. 2, secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 184 se introduc două noi poziții, pozițiile 185 și 186, cu următorul cuprins:
  „185W66212001J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINA ATB 250 mgCOMPR. FILM.250 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILMPRF101,0114281,3662851,252715
  186W66213001J01MA12LEVOFLOXACINUMLEVOFLOXACINA ATB 500 mgCOMPR. FILM.500 mgANTIBIOTICE - S.A.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. FILMPRF103,0102854,0680000,405000“
  9. La anexa nr. 2, secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 661 se introduc opt noi poziții, pozițiile 662-669, cu următorul cuprins:
  „662W66308002L01BC02 FLUOROURACILUMFLUOROURACIL ACCORD 50 mg/mlSOL. INJ. SAU PERF.50 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 10 ML SOL. INJ. SAU PERF.PR16,2700008,4700000,000000
  663W66308003L01BC02FLUOROURACILUMFLUOROURACIL ACCORD 50 mg/mlSOL. INJ. SAU PERF.50 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 20 ML SOL. INJ. SAU PERF.PR110,60000014,3300000,000000
  664W66308001L01BC02FLUOROURACILUMFLUOROURACIL ACCORD 50 mg/mlSOL. INJ. SAU PERF.50 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 5 ML SOL. INJ. SAU PERF.PR13,1200004,2200000,000000
  665W66308005L01BC02FLUOROURACILUMFLUOROURACIL ACCORD 50 mg/mlSOL. INJ. SAU PERF.50 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOL. INJ. SAU PERF.PR142,87000056,0700000,000000
  666W66308004L01BC02FLUOROURACILUMFLUOROURACIL ACCORD 50 mg/mlSOL. INJ. SAU PERF.50 mg/mlACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O.O.POLONIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ A 50 ML SOL. INJ. SAU PERF.PR134,28000044,8400000,000000
  667W66187001L01CB01ETOPOSIDUMVEPESID 100 mgCAPS. MOI100 mgCHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBHGERMANIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL-PVC-PVDC X 10 CAPS. MOIPRF1022,95700028,0260000,000000
  668W66186001L01CB01ETOPOSIDUMVEPESID 50 mgCAPS. MOI50 mgCHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBHGERMANIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL-PVC-PVDC X 10 CAPS. MOIPRF2011,53600014,0830000,000000
  669W66175001L03AA13PEGFILGRASTIMUM **GRASUSTEK 6 mgSOL. INJ. ÎN SERINGA PREUMPLUTĂ10 mg/mlJUTA PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU DOP DIN CAUCIUC ȘI AC DIN OȚEL INOXIDABIL CU GARDA AUTOMATĂ A ACULUI X 0,6 ML SOL. INJ. (6 MG PEGFILGRASTIM)PR12.227,9560002.474,256000326,154000“
  10. La anexa nr. 2, secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, pozițiile 92 și 93 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „92W64669002A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM+METFORMINUM) * JANUMET 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 1.000 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF282,4767853,0758570,055928
  93W53295002A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM+METFORMINUM) *JANUMET 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/ 1.000 mgMERCK SHARP DOHMEMAREA BRITANIECUTIE X BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.P-RF282,4767853,0758570,055928“
  11. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 187 se introduce o nouă poziție, poziția 188, cu următorul cuprins:
  „188W64669003A10BD07COMBINAȚII (SITAGLIPTINUM+METFORMINUM)**JANUMET 50 mg/1.000 mgCOMPR. FILM.50 mg/1.000 mgMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.PRF562,0996422,5632140,000000“
  12. La anexa nr 2, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5: „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“ subpunctul P6.5.3 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină“, după poziția 2 se introduce o nouă poziție, poziția 3, cu următorul cuprins:
  „3W64784003N07XX08TAFAMIDIS**VYNDAQELCAPS. MOI20 mgPFIZER EUROPE MA EEIGBELGIACUTIE CU BLIST. PERFORATE PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE DIN PVC/PA/AL/PVC-AL/PET/HÂRTIE X 30 X1 CAPS. MOIPR301.248,8170001.362,4840000,000000“
  13. La anexa nr. 2, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.7: „Sindrom Prader Willi“ , după poziția 8 se introduc trei noi poziții, pozițiile 9-11, cu următorul cuprins:
  „9W66036001H01AC01SOMATROPINUM**SAIZEN 5,83 mg/mlSOL. INJ.5,83 mg/mlMERCK ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 CARTUȘ DIN STICLĂ CU DOP CU PISTON DIN CAUCIUC ȘI CAPSĂ DIN AL CU INSERȚIE DE CAUCIUC X 1,03 ML SOL. INJ. (6 MG SOMATROPINĂ)PR/PRF1518,810000603,6500000,000000“
  10W66037001H01AC01SOMATROPINUM**SAIZEN 8 mg/mlSOL. INJ.8 mg/mlMERCK ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 CARTUȘ DIN STICLĂ CU DOP CU PISTON DIN CAUCIUC ȘI CAPSĂ DIN AL CU INSERȚIE DE CAUCIUC X 1,50 ML SOL. INJ. (12 MG SOMATROPINĂ)PR/PRF11.007,6000001.136,4400000,000000
  11W66037003H01AC01SOMATROPINUM**SAIZEN 8 mg/mlSOL. INJ.8 mg/mlMERCK ROMÂNIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 1 CARTUȘ DIN STICLĂ CU DOP CU PISTON DIN CAUCIUC ȘI CAPSĂ DIN AL CU INSERȚIE DE CAUCIUC X 2,50 ML SOL. INJ. (20 MG SOMATROPINĂ)PR/PRF11.659,3600001.846,8500000,000000“
  14. La anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, pozițiile 117 și 333 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „117W58194001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlMERCK SHARP DOHMEMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. X 105 ML SUSP. ORALĂP-RF/R11.985,9520002.210,472000585,308000
  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  333W64692001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 1 FLAC. X 105 ML SUSP. ORALĂPR11.985,9520002.210,472000585,308000“
  15. La anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, după poziția 387 se introduc trei noi poziții, pozițiile 388-390, cu următorul cuprins:
  „388W65835001J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL MYLAN 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlMYLAN IRELAND LIIMTEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPAC DIN PE CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ȘI O LINGURIȚĂ DE MĂSURARE A DOZELOR X 105 ML SUSP. ORALĂPR11.654,9600001.842,0600000,000000
  389W66187001L01CB01ETOPOSIDUMVEPESID 100 mgCAPS. MOI100 mgCHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBHGERMANIACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL-PVC-PVDC X 10 CAPS. MOIPRF1022,95700028,0260000,000000
  390W66186001L01CB01ETOPOSIDUMVEPESID 50 mgCAPS. MOI50 mgCHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBHGERMANIACUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL-PVC-PVDC X 10 CAPS. MOIPRF2011,53600014,0830000,000000“
  16. La anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7: „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, poziția 145 se abrogă.17. La anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7: „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, pozițiile 80 și 133 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „80W58194001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlMERCK SHARP DOHMEMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. X 105 ML SUSP. ORALĂP-RF/R11.985,9520002.210,472000585,308000
  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  133W64692001J02AC04POSACONAZOLUM**NOXAFIL 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlMERCK SHARP DOHMEOLANDACUTIE CU 1 FLAC. X 105 ML SUSP. ORALĂPR11.985,9520002.210,472000585,308000“
  18. La anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7: „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, după poziția 148 se introduc două noi poziții, pozițiile 149-150, cu următorul cuprins:
  „149W65835001J02AC04POSACONAZOLUM**POSACONAZOL MYLAN 40 mg/mlSUSP. ORALĂ40 mg/mlMYLAN IRELAND LIIMITEDIRLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ, CU CAPAC DIN PE CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ȘI O LINGURIȚĂ DE MĂSURARE A DOZELOR X 105 ML SUSP. ORALĂPR11.654,9600001.842,0600000,000000
  150W66004003J05AF05LAMIVUDINUMLAMIVUDINA AUROBINDO 150 mgCOMPR. FILM.150 mgAUROBINDO PHARMA ROMANIA - S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 60 COMPR. FILM.PR603,4803334,2488330,000000“
  19. La anexa nr. 2, secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, poziția 113 se abrogă.20. Anexa nr. 4 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna decembrie 2019.
  Ministrul sănătății,
  Victor Sebastian Costache
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----