ORDIN nr. 3.265 din 4 decembrie 2019pentru stabilirea conturilor de disponibilități și a conturilor de venituri bugetare aferente activității de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 13 decembrie 2019    În temeiul:– art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;– art. 36 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Pentru gestionarea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, inclusiv a garanțiilor de participare la licitație, la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului se deschid și funcționează următoarele conturi de disponibilități:a) la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București: a1) 50.85.01 „Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă“;a2) 50.05.33 „Garanții de participare la licitație în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă“;a3) 50.85.02 „Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală“;a4) 50.05.29 „Garanții de participare la licitație în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală“;b) la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, respectiv din cadrul administrațiilor județene ale finanțelor publice organizate la nivelul municipiilor reședință de județ:b1) 50.85.01 „Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă“;b2) 50.05.33 „Garanții de participare la licitație în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă“;c) la unitățile Trezoreriei Statului prin care își derulează activitatea proprie direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, altele decât Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București:c1) 50.85.02 „Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală“;c2) 50.05.29 „Garanții de participare la licitație în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală“.(2) Conturile de disponibilități prevăzute la alin. (1) sunt deschise pe numele Agenției Naționale de Administrare Fiscală și sunt codificate cu codul unic de identificare atribuit în calitate de plătitor de TVA al acestei instituții publice.(3) La sfârșitul fiecărei zile lucrătoare unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) virează automat fiecare sumă în parte încasată în ziua respectivă în conturile de disponibilități deschise la acestea, potrivit prezentului articol, în conturile corespunzătoare de disponibilități prevăzute la alin. (1) lit. a).(4) Operațiunile de încasare în numerar, respectiv depunere în numerar a sumelor confiscate și a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se efectuează de către:a) deținătorii mijloacelor de plata în lei intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;b) cumpărători sau adjudecatari; c) consignatari;d) personalul propriu al structurilor de valorificare, pentru încasările efectuate prin magazinele proprii.  +  Articolul 2Funcțiunea conturilor prevăzute la art. 1 alin. (1) este următoarea:a) la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București:a1) 50.85.01 „Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă“se creditează cu:– sumele încasate prin virament bancar rezultate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie civilă;– sumele depuse în numerar, rezultate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie civilă;– sumele reprezentând mijloace de plată în lei intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie civilă, care se depun sau se virează de către deținătorii acestora;– sumele constând în sulte stabilite prin hotărâri definitive ale instanțelor de judecată, reprezentând contravaloarea cotei-părți de proprietate a statului asupra unui imobil;– sumele virate zilnic, automat, de către unitățile Trezoreriei Statului prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) din contul 50.85.01 „Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă“;– sumele necesare efectuării cheltuielilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, restituite din contul de venituri ale bugetului de stat în care acestea au fost virate, de unitățile Trezoreriei Statului;– sumele virate din contul 50.05.33 „Garanții de participare la licitație în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă“, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, în cazul adjudecatarilor licitațiilor bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie civilă, declarați câștigători;– alte operațiuni de încasări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare care reglementează activitatea de valorificare a bunurilor, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, și se debitează cu:– plățile efectuate în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), reprezentând sume încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, în materie civilă, diminuate cu cheltuielile de valorificare aferente, prevăzute de legislația în domeniu;– plățile efectuate de Agenția Națională de Administrare Fiscală prin virament, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sau ridicarea de sume în numerar pe bază de cec pentru ridicare de numerar multiplu, pentru achitarea cheltuielilor de valorificare prevăzute de legislația în vigoare;– plățile reprezentând contravaloarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă sau a sumelor de bani confiscate, pentru care s-a dispus restituirea printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau o ordonanță de procuror rămasă definitivă;– alte operațiuni de plăți, cu respectarea prevederilor legale în vigoare care reglementează activitatea de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.a2) 50.05.33 „Garanții de participare la licitație în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă“se creditează cu:– sumele încasate prin virament bancar, reprezentând garanții de participare la licitații a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie civilă;– sumele în numerar depuse, reprezentând garanții de participare la licitații a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie civilă;– sumele virate zilnic, automat, de către unitățile Trezoreriei Statului prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), din conturile 50.05.33 „Garanții de participare la licitație în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă“, șise debitează cu:– plățile efectuate prin virament, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), reprezentând restituiri de garanții de participare la licitații către participanții neadjudecatari ai licitațiilor bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie civilă;– plățile efectuate în contul 50.85.01 „Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă“, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, în cazul adjudecatarilor licitațiilor bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie civilă, declarați câștigători;– plățile efectuate în contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat în situațiile în care legislația în vigoare prevede astfel;a3) 50.85.02 „Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală“:se creditează cu:– sumele încasate prin virament bancar rezultate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie penală;– sumele depuse în numerar, rezultate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie penală;– sumele reprezentând mijloace de plată în lei intrate în proprietatea privată a statului prin confiscare în materie penală, care se depun sau se virează de către deținătorii acestora;– sumele virate zilnic, automat, de către unitățile Trezoreriei Statului prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din contul 50.85.02 „Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală“;– sumele necesare efectuării cheltuielilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, restituite de unitățile Trezoreriei Statului din contul de venituri ale bugetului de stat în care acestea au fost virate; – sumele virate din contul 50.05.29 „Garanții de participare la licitație în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală“, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, în cazul adjudecatarilor licitațiilor bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie penală, declarați câștigători;– alte operațiuni de încasări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, șise debitează cu:– plățile efectuate în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), reprezentând sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie penală, după efectuarea cheltuielilor de valorificare aferente, prevăzute de legislația în domeniu;– plățile reprezentând contravaloarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie penală sau a sumelor de bani confiscate, pentru care s-a dispus restituirea printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau o ordonanță de procuror rămasă definitivă;– plățile efectuate prin virament, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sau ridicarea de sume în numerar pe bază de cec pentru ridicare de numerar multiplu, pentru achitarea cheltuielilor de valorificare prevăzute de legislația în vigoare; – alte operațiuni de plăți, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;a4) 50.05.29 „Garanții de participare la licitație în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală“:se creditează cu:– sumele încasate prin virament bancar reprezentând garanții de participare la licitații a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie penală;– sumele în numerar depuse, reprezentând garanții de participare la licitații a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie penală; – sumele virate zilnic, automat, de către unitățile Trezoreriei Statului prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din conturile 50.05.29 „Garanții de participare la licitație în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală“, șise debitează cu:– plățile efectuate prin virament, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), reprezentând restituiri de garanții de participare la licitații către participanții neadjudecatari ai licitațiilor bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie penală;– plăți efectuate în contul 50.85.02 „Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală“, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, în cazul adjudecatarilor licitațiilor bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie penală, declarați adjudecatari;– plăți efectuate în contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat în situațiile în care legislația în vigoare prevede astfel;b) la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, respectiv din cadrul administrațiilor județene ale finanțelor publice organizate la nivelul municipiilor reședință de județ:b1) 50.85.01 „Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă“se creditează cu:– sumele încasate în numerar, de la cumpărători, adjudecatari sau de la structura proprie de valorificare pentru sumele încasate prin magazinele proprii din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie civilă;– sumele reprezentând mijloace de plată în lei intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie civilă, care se depun de către deținătorii acestora;– sumele în numerar constând în sulte stabilite prin hotărâri definitive ale instanțelor de judecată, reprezentând contravaloarea cotei părți de proprietate a statului asupra unui imobil, șise debitează cu:– sumele virate zilnic, automat, în contul 50.85.01 „Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București;b2) 50.05.33 „Garanții de participare la licitație în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă“:se creditează cu:– sumele încasate în numerar reprezentând garanții de participare la licitația bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie civilă, șise debitează cu:– sumele virate zilnic, automat, în contul 50.05.33 „Garanții de participare la licitație în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă“, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București;c) la unitățile Trezoreriei Statului prin care își derulează activitatea proprie direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, altele decât Direcția Generală a Finanțelor Publice București;c1) 50.85.02 „Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală“se creditează cu:– sumele încasate în numerar de la cumpărători, adjudecatari sau de la structura proprie de valorificare pentru sumele încasate prin magazinele proprii din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului în materie penală;– sumele reprezentând mijloace de plată în lei intrate în proprietatea privată a statului prin confiscare în materie penală, care se depun de către deținătorii acestora, șise debitează cu:– sumele virate zilnic, automat, în contul 50.85.02 „Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală“, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București;c2) 50.05.29 „Garanții de participare la licitație în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală“:se creditează cu:– sumele încasate în numerar reprezentând garanții de participare la licitația bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, în materie penală, șise debitează cu:– sumele virate zilnic, automat, în contul 50.05.29 „Garanții de participare la licitație în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală“, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.  +  Articolul 3(1) Viramentul disponibilităților rămase în conturile de disponibilități 50.85.01 „Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă“ și 50.85.02 „Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală“ se efectuează, după caz, în următoarele conturi de venituri bugetare:a) 20.A.35.03.01 „Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii“ - buget de stat;b) 20.A.35.03.02 „Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală“ - buget de stat;c) 20.A.35.06.00 „Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor“ - buget de stat;d) 21.A.35.03.01 „Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii“ - buget local.(2) Conturile de venituri bugetare prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) sunt deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București și sunt codificate cu codul unic de identificare al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (3) Contul de venituri bugetare prevăzut la alin. (1) lit. d) este deschis la unitățile de trezorerie prin care autoritatea administrației publice locale își derulează activitatea proprie și este codificat cu codul unic de identificare al acesteia.  +  Articolul 4Funcționarii publici din cadrul organului de valorificare care sunt înrolați în sistemul național de raportare FOREXEBUG au dreptul de consultare a rapoartelor generate de sistem și pot vizualiza și descărca extrasele de cont ale conturilor de disponibilități înscrise la art. 1.  +  Articolul 5Direcția generală executări silite cazuri speciale, Direcția generală de buget și contabilitate, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Municipiul București din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București și unitățile Trezoreriei Statului din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, respectiv din cadrul administrațiilor județene ale finanțelor publice organizate la nivelul municipiilor reședință de județ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea art. 8 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.034/2016*) pentru aprobarea Instrucțiunilor de lucru privind evidența creanțelor bugetare provenite din hotărârile judecătorești definitive pronunțate în materie penală și sumelor rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate în cadrul procedurii de executare silită, respectiv din valorificarea bunurilor confiscate și intrate în proprietatea privată a statului în materie penală.*) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.034/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7(1) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, disponibilitățile aflate în conturile 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului“ și 50.85.02 „Sume rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin confiscarea dispusă în materie penală“, deschise la unitățile Trezoreriei Statului organizate la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice pe codul unic de identificare al acestora, precum și disponibilitățile aflate în conturile 50.85 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului“, deschise la unitățile Trezoreriei Statului organizate la nivelul administrațiilor județene ale finanțelor publice pe codul unic de identificare al acestora se virează de titularii conturilor în conturile de disponibil prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) pct. a1) și a3). (2) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, disponibilitățile aflate în conturile 50.05 „Disponibil din sume de mandat și sume în depozit ale ministerelor și instituțiilor subordonate“, precum și disponibilitățile aflate în conturile 50.05.29 „Garanții de participare la licitație în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin confiscare în materie penală“, deschise la unitățile de trezorerie organizate la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice pe codul unic de identificare al acestora se virează de titularii conturilor în conturile de disponibil prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) pct. a2) și a4).  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Mirela Călugăreanu
    București, 4 decembrie 2019.Nr. 3.265.-----