ORDIN nr. 1.131 din 6 decembrie 2019privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 10 decembrie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 1.701 din 6.12.2019 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 440/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018 și pentru modificarea secțiunii A din anexa la aceasta,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul IV articolul 31, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins: (13) Medicamentele specifice care se acordă pe perioada spitalizării bolnavilor incluși în Programul național de oncologie și în Programul național de tratament pentru boli rare - atrofie musculară spinală și boala Castelman se eliberează prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare; achiziționarea acestora se realizează de către unitatea sanitară, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la prețul de achiziție, care în cazul medicamentelor nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii.2. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2019“ se modifică și va avea următorul cuprins: Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2019
  - mii lei -
  Denumire program de sănătateCredite de angajament an 2019Credite bugetare an 2019
  Programul național de oncologie, din care:2.271.136,502.111.566,00
  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți si copii)1.985.724,501.842.222,00
  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET - CT41.726,0038.684,00
  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare409,00272,00
  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți3.076,002.926,00
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)240.181,00227.447,00
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți20,0015,00
  Programul național de diabet zaharat1.546.432,251.495.438,00
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană51.821,0051.658,00
  Programul național de tratament pentru boli rare432.804,27305.429,00
  Programul național de tratament al bolilor neurologice156.928,00167.760,00
  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 164.741,00175.316,00
  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)27.972,6224.890,00
  Programul național de boli endocrine2.219,002.118,00
  Programul național de ortopedie102.304,00102.320,00
  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice177,00320,00
  Programul național de boli cardiovasculare174.237,00166.925,00
  Programul național de sănătate mintală1.944,122.109,00
  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:17.438,2418.071,00
  Subprogramul de radiologie intervențională 13.373,0014.699,00
  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos2.754,242.236,00
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil236,00380,00
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular1.075,00756,00
  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică1.131.589,001.106.975,00
  Total6.081.744,005.730.895,00
  Cost volum1.097.264,50798.145,00
  Total general7.179.008,506.529.040,00
  3. La capitolul IX titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la bolnavii cu afecțiuni oncologice prin PET-CT (adulți și copii)“, subtitlul „Unități care derulează subprogramul“, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: i) MNT Healthcare Europe - S.R.L. - Brașov;4. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Activități“ punctul 1, după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins: q) tratamentul bolnavilor adulți cu boala Castelman;5. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Criterii de eligibilitate“, după punctul 24) se introduce un nou punct, punctul 25), cu următorul cuprins: 25) boala Castelman: – bolnavi adulți cu boala Castelman multicentrică (BCM) fără infecție cu virusul imunodeficienței umane (HIV) și fără infecție cu virusul herpetic uman de tip 8 (VHU-8);6. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 1) „Indicatori fizici“, după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins: z) număr de bolnavi cu boala Castelman/an: 10;7. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 2) „indicatori de eficiență“, după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins: z) cost mediu/bolnav cu boala Castelman/an: 334.266,58 lei*);8. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“, nota din subsolul punctului 2) „indicatori de eficiență“ se modifică și va avea următorul cuprins: *) Costul prevăzut la lit. e), f), h), i), k), ș), t), ț), v), w), y) și z) reprezintă costul mediu/bolnav la nivel național, iar repartizarea sumelor se realizează pentru fiecare bolnav în funcție de doza necesară recomandată individual.9. La capitolul IX titlul „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“ subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:– numărul total de bolnavi tratați prin dializă/an: 14.332, din care:a) hemodializă convențională: 13.118;b) hemodiafiltrare intermitentă on-line: 813;c) dializă peritoneală continuă: 386;d) dializă peritoneală automată: 15.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  București, 6 decembrie 2019.Nr. 1.131.-----