ORDIN nr. 3.194/1.084/3.734/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului Termoficare
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 3.194 din 20 noiembrie 2019
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Nr. 1.084 din 5 decembrie 2019
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 3.734 din 6 decembrie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 988 din 9 decembrie 2019  Având în vedere prevederile art. I alin. (42)-(44) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,luând în considerare avizul consemnat în Procesul-verbal nr. 1 din 19.07.2019 al Comisiei interministeriale de coordonare a programului Termoficare, în temeiul art. 6, art. 7 și art. 16 alin. (1) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, al art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, ministrul mediului, apelor și pădurilor și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind implementarea Programului Termoficare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 49/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură și confort“, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 februarie 2018.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
   +  ANEXĂ REGULAMENTprivind implementarea Programului Termoficare