RECTIFICARE nr. 19 din 17 martie 2000
EMITENT
  • MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 27 aprilie 2000    În Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, se fac următoarele rectificari:- La pagina 3, la art. 21 alin. 3 în loc de: legea anuală a bugetului de stat se va citi: legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat.- La pagina 24, în anexa nr. 4, la pct. 1 "Stagiul complet de cotizare între 30 şi 31 de ani", în loc de: (perioada aprilie 2001 - octombrie 2006) se va citi: (perioada aprilie 2001 - noiembrie 2006).- La pagina 24, în anexa nr. 4, la pct. 2 "Stagiul complet de cotizare între 31 şi 32 de ani", în loc de: (perioada noiembrie 2006 - noiembrie 2008) se va citi: (perioada decembrie 2006 - noiembrie 2008).- La pagina 26, în anexa nr. 5, la pct. 3 "Stagiul complet de cotizare între 27 şi 28 de ani" se introduce în tabel o linie orizontala (care va fi penultima) cu următorul cuprins:2 3 6 21 6 25 -------------