ORDIN nr. 2.335 din 14 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 31 august 2006    În temeiul prevederilor art. 73 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006,având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și cultelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Centrul Național al Cinematografiei va asigura punerea în aplicare a prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziție contrară.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul culturii și cultelor,
    Adrian Iorgulescu
    București, 14 august 2006.Nr. 2.335.  +  AnexăREGULAMENTprivind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de creditefinanciare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme----------