RECTIFICARE nr. 68 din 6 noiembrie 2019referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 18 noiembrie 2019    În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 6 noiembrie 2019, se face următoarea rectificare:– la art. 15 pct. II, în partea dispozitivă a pct. 1, în loc de: „La articolul 2 alineatul (2), litera d^1)...“ se va citi: „La articolul 2 alineatul (3), litera d^1)...“.----