ORDIN nr. 1.732/1.005/2019pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.732 din 14 noiembrie 2019
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.005 din 12 noiembrie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 567/2019 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.615 din 12.11.2019 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 456 și 554 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  456W61528001J05AR02ABACAVIRUM+ LAMIVUDINUM **KIVEXA 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/ 300 mgVIIV HEALTHCARE UK LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 30 COMPR. FILM. (BLIST. ALB-OPAC PVC-PVDC/AL)PR3020,74000024,13279927,189867
  …..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  554W65115001J05AR02ABACAVIRUM+ LAMIVUDINUM **KIVEXA 600 mg/300 mgCOMPR. FILM.600 mg/ 300 mgVIIV HEALTHCARE BVOLANDACUTIE X 30 COMPR. FILM. (BLIST. ALB-OPAC PVC/PVDC-AL/HÂRTIE)PR3020,74000024,13279927,189867
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 661 și 662 se abrogă.3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 659 se introduc două noi poziții, pozițiile 660 și 661, cu următorul cuprins:
  660W59709001L01AD02LOMUSTINUM 4)CECENUCAPS.40 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE X 1 FLACON X 20 CAPSULEPR20112,373000124,3940000,000000
  661W66277001M05BA03ACIDUM PAMIDRONICUM **PAMIFOS-30PULB. ȘI SOLV. PT. SOL. PERF.30 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CE CONȚINE 2 FLAC. CU PULB. PT. SOL. PERF. + 2 FIOLE CU SOLVENTPRF2144,210000176,0500000,000000
  4. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 185 se introduc două noi poziții, pozițiile 186 și 187, cu următorul cuprins:
  186W62289009A10BH03SAXAGLIPTIN **ONGLYZACOMPR. FILM.5 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU BLISTER AL/AL PERFORAT 30 X 1 COMPR. FILM.P-RF304,8936665,9743330,000000
  187W62286004A10BX09DAPAGLIFLOZINUM **FORXIGA 10 mgCOMPR. FILM.10 mgASTRAZENECA ABSUEDIACUTIE CU BLIST. DIN ALU/ALU X 30 X 1 COMPR. FILM. (UNITATE DOZATĂ)PRF305,5440006,7680000,000000
  5. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.6: „Osteogeneza imperfecta“, după poziția 2 se introduce o nouă poziție, poziția 3, cu următorul cuprins:
  3W66277001M05BA03ACIDUM PAMIDRONICUMPAMIFOS-30PULB. ȘI SOLV. PT. SOL. PERF.30 mgC.N. UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CE CONȚINE 2 FLAC. CU PULB. PT. SOL. PERF. + 2 FIOLE CU SOLVENTPRF2144,210000176,0500000,000000
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu 15 noiembrie 2019.
  Ministrul sănătății,
  Victor Sebastian Costache
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea
  -----