HOTĂRÂRE nr. 287 din 17 aprilie 2000privind aprobarea Acordului de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petroliera, încheiat între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 24 aprilie 2000    În temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea petrolului nr. 134/1995,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Acordul de concesiune a perimetrelor de explorare, dezvoltare şi exploatare petroliera I - Adjud, II - Slanic-Băi, III - Berca-Arbanasi, IV - Valenii de Munte, V - Baicoi, VI - Targoviste, VII - Urziceni-Vest, VIII - Urziceni-Est, IX - Bucureşti, X - Craiova, XI - Strehaia, XII - Pitesti, XIII - Targu Jiu, XIV - Marghita, XV - Oradea, XVI - Arad, XVII - Timişoara şi XVIII - Istria, încheiat între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 109, sectorul 1, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Acordul de concesiune a perimetrelor de explorare, dezvoltare şi exploatare petroliera prevăzut la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------ Notă *) Anexa se comunică semnatarilor acordurilor şi instituţiilor abilitate.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Mihail IanasMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------